Sposoby sondowania terenu
0 Comment 1875

Sposoby sondowania terenu

Bez kategorii, Budownictwo
[REKLAMA]

Sondowanie gruntu ma na celu poznanie rodzaju oraz właściwości określonego terenu. Jest to niezwykle ważne dla właściciela gruntu, który chce postawić budynek w danym miejscu. Sondowanie, mimo że nie jest obowiązkowe, może uchronić przed późniejszymi problemami związanymi ze złą lokalizacją obiektu m.in. pękaniem ścian czy zapadaniem się fundamentów.

Klasyfikacje sondowań

Sondowania możemy bardzo różnie klasyfikować, biorąc pod uwagę sam sposób zagłębienia, jak i dokonywane rozpoznanie. Dzieląc sondowania pod kątem sposobu zagłębiania, możemy rozróżnić sondowanie dynamiczne (SDL, SC, SPT, DPM, DPL, DPH,  DPSH) oraz sondowanie statyczne (CPT, WST). Natomiast kierując się rozpoznaniem, wyróżnimy: sondowanie ciągłe (SDL, SC, DPG, DPM, DPL, DPSH, WST) oraz punktowe (SPT, FVT, CPTU, CPT, DMT).

Sondowanie statyczne

Sondowania statyczne polegają na pomiarze wykonywanym w sposób ciągły. Badany jest opór stożka na całej długości profilu sondowania, tarcie na tulei czy ciśnienie wody w porach – dowiadujemy się w firmie Geomap z siedzibą we Wrocławiu. Ta metoda badania odznacza się szczególną dokładnością oraz szybkością, przy jednoczesnych wyznaczenia dużej ilości parametrów geotechnicznych. Można wykonać nawet kilkanaście sondowań dziennie, które będą powtarzalne bądź posiadały wysoki stopień zgodności danych. Sondowanie nie wiąże się z koniecznością zatwierdzenia projektu prac geologicznych. Badanie może być wykonane zarówno przy użyciu końcówki mechanicznej, jak i elektronicznej.

Sondowanie dynamiczne

Sondowania dynamiczne wykonywane są poprzez wbijanie w podłoże końcówki sondy za pomocą młota, posiadającego znormalizowaną masę i wysokość spadania. Ten rodzaj sondowania stosuje się głównie w celu rozpoznania podstawowych cech gruntów niespoistych, wydzielenia warstw oraz określenie głębokości danego podłoża nośnego.  Podczas sondowania dynamicznego mogą być użyte różne sondy: sonda lekka DPL, sonda średnia DPM, ciężka DPH, sonda bardzo ciężka, cylindryczna STP. Najczęściej stosowane są sondy wbijane, które posiadają końcówki cylindryczne, stożkowe czy też krzyżakowe.

Dodaj komentarz

Back to Top