Zaburzenia SI – czym są zaburzenia integracji sensorycznej?
0 Comment 23533

Zaburzenia SI – czym są zaburzenia integracji sensorycznej?

Dzieci, Zdrowie
[REKLAMA]

Integracja sensoryczna jest procesem kształtującym sposób przetwarzania bodźców wewnętrznych i zewnętrznych, trwającym przez około siedem pierwszych lat życia dziecka. Nieprawidłowości w tym istotnym procesie są często spotykaną dolegliwością, szczególnie u dzieci rozwijających się lub zmagających się z nadpobudliwością psychoruchową czy autyzmem. Zaobserwowanie u dziecka nadmiernego rozdrażnienia, pobudzenia lub przewlekłych trudności w przyswajaniu informacji i nowych umiejętności może świadczyć o wystąpieniu zaburzeń sensorycznych, które powinno się skonsultować z odpowiednim specjalistą. Na czym polegają zaburzenia SI oraz w jaki sposób przebiega ich terapia?

Zaburzenia integracji sensorycznej – objawy

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej są bezpośrednio związane z podstawowymi zmysłami organizmu, czyli wzrokiem, węchem, dotykiem i ogólną motoryką ciała. Pośród najczęściej spotykanych objawów zaburzeń sensorycznych u dzieci wymienia się obniżoną lub wzmożoną wrażliwość na bodźce, zaburzenia w mowie, rysowaniu i pisaniu, trudności w codziennej nauce, osłabioną koordynację, nadmierną aktywność psychoruchową oraz problemy w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami.

Początkowa faza schorzenia może na szczęście zostać wykryta już w wieku niemowlęcym. Dolegliwość objawia się poprzez trudności w zasypianiu, nadmierną wrażliwość i płaczliwość oraz uczucie ciągłego niepokoju. Szacuje się, że problem zaburzeń SI może obecnie dotyczyć nawet 20% dzieci. Przy zauważeniu pierwszych objawów warto od razu skonsultować się z lekarzem – więcej o zaburzeniach integracji sensorycznej na https://sanomed.rzeszow.pl/rehabilitacja/integracja-sensoryczna-si-diagnoza-i-terapia/

Przyczyny zaburzeń SI

Zaburzenia SI są spowodowane wieloma czynnikami, ustalanymi zazwyczaj z pomocą lekarza lub terapeuty przeprowadzającego wywiad z rodzicami dziecka. Schorzenie może być rezultatem komplikacji podczas porodu (przedwczesny poród, niedotlenienie), predyspozycji genetycznych czy nawet czynników środowiskowych. Częstym powodem zaburzeń integracji sensorycznej mogą być również błędy popełniane przez matkę w trakcie rozwijającej się ciąży, do których zalicza się między innymi palenie papierosów, spożywanie wyrobów alkoholowych lub narkotyków oraz przyjmowanie ryzykownych dla zdrowia płodu leków.

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

W przypadku zaobserwowania wymienionych objawów ważne jest jak najszybsze podjęcie leczenia pod okiem specjalisty, który po postawieniu diagnozy, pomoże wdrożyć odpowiedni plan działania. Terapia zaburzeń integracji sensorycznej trwa zazwyczaj około roku i składa się z działań mających na celu skorygowanie procesów przetwarzania bodźców.

Podstawową aktywnością podczas terapii SI jest wykonywanie zadań będących w rzeczywistości nauką poprzez zabawę, odbywającą się w wyposażonej i przystosowanej do tego sali. Codzienna stymulacja układu nerwowego dziecka pozwala na znaczne zniwelowanie występujących dolegliwości. Poza działaniami z wykwalifikowanym terapeutą, istotnym czynnikiem jest również indywidualna praca z dzieckiem w domowym zaciszu, pozwalająca uzyskać optymalnych i znacznie szybsze efekty leczenia.

Dodaj komentarz

Back to Top