• Kontener morski – różne zastosowania
    0 Comment 14732

    Kontener morski – różne zastosowania

    Transport
    Każdego dnia miliony ton towarów przewożone jest w kontenerach, które najpierw drogą morską, a potem koleją lub samochodami pokonują swoją trasę do docelowego odbiorcy. Dzięki konteneryzacji transport międzynarodowy stał się

Back to Top