Kontener morski – różne zastosowania
0 Comment 48728

Kontener morski – różne zastosowania

Transport
[REKLAMA]

Każdego dnia miliony ton towarów przewożone jest w kontenerach, które najpierw drogą morską, a potem koleją lub samochodami pokonują swoją trasę do docelowego odbiorcy. Dzięki konteneryzacji transport międzynarodowy stał się dużo wydajniejszy, tańszy i szybszy. Podstawowe ogniwo tego systemu, czyli kontener, niewiele zmienił się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Wciąż jest to stalowe opakowanie o standardowych wymiarach, w którym w bezpieczny sposób można przewieźć kilkadziesiąt ton ładunku. Sukces kontenerów tkwi właśnie w ich prostocie, a także uniwersalności. Jak się bowiem okazuje kontenery morskie z powodzeniem można wykorzystać nie tylko do transportowania towarów, ale również w wielu innych zastosowaniach.

Analizując różne zastosowania kontenerów morskich warto przyjrzeć się ich rodzajom. Najbardziej typowe i powszechne są kontenery 20 i 40 stopowe GP, czyli ogólnego przeznaczenia (ang General purpose). Kontener taki składa się z następujących elementów:

  • stalowa rama z narożami kontenerowymi w jej narożnikach służącymi do podnoszenia i zamocowania na statku lub innym środku transportu
  • stalowe ściany i dach ze specjalnej blachy trapezowej o grubości 1,5 mm
  • podłoga ze sklejki kontenerowej
  • dwuskrzydłowe wrota otwierane na całą szerokość kontenera z osprzętem umożliwiającym bezpieczne zamknięcie kontenera na czas transportu

20 stóp oznacza kontener o długości 6058 mm natomiast 40 stóp o długości 12192 mm przy szerokości obu wynoszącej 2438 mm. Standardowa wysokość kontenera to 2591 mm, ale bardzo często można też spotkać tzw. kontenery High Cube o wysokości 2895 mm.

Kontenery morskie w powyższych rozmiarach stanowią większość będących w użyciu jednostek. Istnieją jednak także kontenery o innych wymiarach, z których najbardziej popularne to:

  • kontenery 10’ (o długości 2991 mm)
  • kontenery 45’ (o długości 13716 mm)
  • kontenery pallet wide (o szerokości 2440 mm, ułatwiające załadunek palet)

 Kontenery morskie ogólnego przeznaczenia mogą występować także w nietypowych wersjach takich jak na przykład:

  • kontenery double door (wrota na obu krótkich ścianach)
  • kontenery open side door (drzwi na całej długiej ścianie)
  • kontenery z dodatkowymi drzwiami personalnymi

Innym rodzajem kontenerów morskich są kontenery chłodnicze. Posiadają one izolowane ściany od wewnątrz wyłożone aluminium. Podłoga takiego kontenera wyposażona jest w gretingi umożliwiające swobodny przepływ powietrza pod towarem, którym najczęściej są produkty wrażliwe na zmiany temperatury jak żywność, czy lekarstwa. W środku utrzymywana jest stała temperatura i wilgotność przy pomocy agregatu chłodniczego.

Kontenery open-top to stalowe kontenery morskie, które mają otwierany dach. Jest to albo plandeka mocowana do kontenera za pomocą linki celnej, albo zdejmowany stalowy dach (kontener hard-top).

Inne, rzadsze rodzaje kontenerów morskich to: służące do przewozu towarów ponadgabarytowych kontenery platformy (flat rack), kontenery wentylowane – przewozi się w nich np. kawę, kontenery typu tank do przewozu chemikaliów, czy kontenery do ładunków suchych masowych.

Różne typy kontenerów morskich

Niestandardowe zastosowania kontenerów morskich

Najprostszym alternatywnym zastosowaniem kontenerów morskich jest wykorzystanie ich jako stacjonarnych magazynów służących do przechowywania różnorodnych rzeczy. Kontenery morskie można na przykład bardzo często spotkać na zapleczach budów, gdzie wykorzystywane są jako podręczne magazynki dla mniejszych maszyn, narzędzi, czy materiałów budowlanych. Wiele firm wykorzystuje je jako dodatkowe magazyny doceniając dużą ładowność (30 ton), wygodny dostęp do wnętrza oraz dobre zabezpieczenie przechowywanych w środku rzeczy przed kradzieżą.

Ponieważ standardowe kontenery morskie nie mają izolowanych ścian nie nadają się one do przechowywania rzeczy wrażliwych na zmiany temperatury lub wymagających stałych niskich temperatur. W takim przypadku odpowiednim wyborem będzie albo kontener chłodniczy (szczególnie w przypadku przechowywania produktów żywnościowych), albo zlecenie specjalistycznej firmie zaizolowania ścian typowego kontenera morskiego. Dla przykładu firma ANGA kontenery ma w swojej ofercie oprócz standardowych kontenerów morskich także usługę dostosowania ich do różnych potrzeb klienta. Wśród szeregu modyfikacji można wybrać wyłożenie ścian wewnętrznych kontenera płytami warstwowymi z rdzeniem ze styropianu lub wełny, a także zaizolowanie podłogi i drzwi, dołożenie instalacji elektrycznej, oświetlenia, ogrzewania, czy klimatyzacji.

Kontener morski jako ekologiczny magazyn

Po dokonaniu odpowiednich zmian w podłodze kontener morski może stać się ekologicznym magazynem służącym do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Modyfikacja ta polega na usunięciu stanowiącej oryginalną podłogę sklejki kontenerowej. Od dołu zostaje przyspawana blacha, która tworzy w ten sposób podstawę szczelnej wanny wychwytowej. Wszelkie niebezpieczne substancje, które mogłyby się wylać z przechowywanych w kontenerze pojemników zamiast trafiać do gruntu mogą zostać w bezpieczny sposób zebrane z wanny wychwytowej. Dostęp do wanny możliwy jest po zdemontowaniu górnej części podłogi, którą tworzą kraty pomostowe. Kontenery tego typu mogą być dodatkowo wyposażone w izolację, a także wentylatory wyciągowe. W przypadku materiałów łatwopalnych, gdy występuje zagrożenie wybuchem, do budowy kontenera stosuje się materiały niepalne, a instalacja elektryczna wykonywana jest w standardzie przeciwwybuchowym EX.

Kontenery morskie pod agregaty

Kontenery morskie często służą także jako pomieszczenia dla różnych urządzeń technicznych, jak na przykład agregaty prądotwórcze, pompy, szafy elektryczne itp. Kontener jest w takim przypadku odpowiednio dostosowany do wymogów danego urządzenia. W ścianach montowane są czerpnie i wyrzutnie powietrza, wnętrze jest zaizolowane termicznie i akustycznie, instaluje się także drzwi personalne dające łatwy dostęp do znajdujących się w środku urządzeń wymagających okresowego serwisowania.

Kontenery morskie zamiast tradycyjnego budynku

Bardzo popularnym trendem w ostatnich latach jest budowanie na bazie kontenerów morskich obiektów usługowych, czy mieszkalnych. Wystarczy zaledwie kilka modyfikacji żeby stworzyć ciekawy i oryginalny projekt obiektu gastronomicznego typu street food. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest niski koszt (do budowy często używa się kontenery używane, wycofane z eksploatacji) a także szybki czas realizacji. Dodatkowo taki kontener można w każdym momencie przewieźć w inne miejsce.

Z kontenerów morskich powstają nawet całe miasteczka kontenerowe jak na przykład ulokowana na byłych terenach stoczniowych w Gdańsku 100cznia. Z 30 kontenerów stworzono przestrzeń, w której organizowane są festiwale, pokazy filmów, koncerty i inne wydarzenia kulturalne.

Nie brakuje jeszcze bardziej odważnych projektów, których podstawę stanowią kontenery morskie. Przykładem mogą być mieszkania dla studentów w Kopenhadze zbudowane z kontenerów morskich umieszczonych na wodzie. Ten stworzony przez znanego duńskiego architekta Bjarke Ingels kompleks 72 mieszkań zbudowany został z użyciem 45 stopowych kontenerów morskich ułożonych na pływającym betonowym fundamencie. Projekt miał być odpowiedzią na coraz wyższe koszty zakwaterowania studentów i brak dostępnych dla nich mieszkań.

Dodaj komentarz

Back to Top