Co zrobić, gdy komornik zajął ruchomości nie należące do dłużnika?
0 Comment 316

Co zrobić, gdy komornik zajął ruchomości nie należące do dłużnika?

Prawo
[REKLAMA]

Jak pokazuje doświadczenie wielu prawników, stosunkowo często zdarzają się sytuacje, gdy komornik sądowy w trakcie przeprowadzania egzekucji dokonuje zajęcia rzeczy ruchomych należących do osoby trzeciej, która w istocie nie jest dłużnikiem. Co zrobić gdy sami znajdziemy się w takiej sytuacji?

Osoba trzecia, której prawa zostały naruszone przez egzekucję komorniczą, może w drodze specjalnego powództwa żądać aby wszystkie zajęte przedmioty zostały zwolnione spod egzekucji.

Wezwanie wierzyciela do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji

Jak zauważa adwokat Paweł Szajdak w celu uniknięcia ponoszenia kosztów procesu jeszcze przed wniesieniem pozwu często wystarczające jest skierowanie do wierzyciela pisma zawierającego wezwanie do zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Z mojej  osobistej praktyki mogę stwierdzić, iż często jest to wystarczające do tego, żeby wierzyciel odstąpił od egzekucji z przedmiotów należących do osoby trzeciej – dodaje adwokat.

Pojawia się pytanie co w przypadku, gdy wierzyciel nie odpowie na nasze wezwanie lub też odpowie ale w odpowiedzi stwierdzi, że nie wyraża zgody na zwolnienie przedmiotów należących do osoby trzeciej spod egzekucji? Czy taka sytuacja zamyka osobie trzeciej drogę do żądania zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji?

Powództwo o zwolnienie od egzekucji

W takiej sytuacji osoba trzecia nie pozostaje bez możliwości ochrony swoich praw, gdyż przysługuje jej środek obrony w postaci  wystąpienia do Sądu z powództwem o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji – pisze adwokat Paweł Szajdak.

Zajęcie dotyczy zazwyczaj takich rzeczy ruchomych jak samochód, telewizor czy sprzęt komputerowy. Osoba nie będąca dłużnikiem, ma jednak zapewnioną realną możliwość ochrony swoich praw. Jak wyjaśnia adwokat z pomocą przychodzą tu przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 841 § 1 kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia może żądać zwolnienia przedmiotu, który został zajęty pod egzekucję komorniczą, pod warunkiem jednak, iż wykaże, że skierowanie do niego tej egzekucji narusza jej prawa.

Zgodnie z powyższym przepisem osoba trzecia może w takiej sytuacji wnieść powództwo o zwolnienie od egzekucji (tzw. powództwo ekscydencyjne). W drodze takiego powództwa osoba trzecia, której przedmioty zostały zajęte przez komornika, może żądać ich zwolnienia od egzekucji, jeżeli skierowanie do nich egzekucji narusza jej prawa.

Należy jednak zauważyć, iż powództwo można wytoczyć dopiero po wszczęciu egzekucji i należy je wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Powództwo powinno zostać wytoczone przed Sądem właściwym rzeczowo, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja.

Artykuł powstał we współpracy z adwokatem Pawłem Szajdakiem, prowadzącym własną kancelarię adwokacką w Lędzinach. Adwokat udziela porad prawnych online. Strona internetowa kancelarii:  www.adwokat-szajdak.pl

Dodaj komentarz

Back to Top