• Definicja prawna egzekucji komorniczej
    0 Comment 7615

    Definicja prawna egzekucji komorniczej

    Prawo, Usługi
    Określenie ‘egzekucja komornicza’ odnosi się do postępowania cywilnego, którego celem jest przymusowe wykonanie orzeczenia wyroku sądowego. Najczęściej egzekucja komornicza dotyczy wykonania orzeczeń w sprawach cywilnych i dokonywana jest

Back to Top