Paszociągi. Automatyczne systemy zadawania pasz
0 Comment 6887

Paszociągi. Automatyczne systemy zadawania pasz

Gospodarka, Zoologia
[REKLAMA]

Paszociągi to linie technologiczne pozwalające na przygotowanie, przetworzenie i dostarczenie paszy do karmników, stacji paszowych bądź koryt rynnowych. Widujemy je najczęściej na wielkich fermach przy żywieniu trzody chlewnej i innych grup zwierząt.

Właściwie zoptymalizowany paszociąg umożliwia rozprowadzenie paszy sypkiej i mokrej zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Dobór poszczególnych elementów linii technologicznej jest uzależniony m.in. od typu paszy oraz od ilości żywionych zwierząt.

Elementy składowe paszociągów

Pierwszy element paszociągów na paszę suchą stanowią silosy, w których składowana jest gotowa mieszanka. Komponenty pasz sypkich są dostarczane do zbiorników w wymierzonych ilościach bądź też podlegają przygotowaniu w paszarniach, skąd transportowane są do silosu. Mieszanie przebiega ręcznie lub przy pomocy mieszadeł w silosie. Następnie mieszanka jest transportowana przenośnikami ślimakowymi. Trafia do zbiornika wyrównawczego, a stamtąd rurociągiem do dozowników lub wprost na podłogę. Z dozowników pasza może być wysypywana do karmników, koryt bądź stacji paszowych.

Pasze wilgotne są przygotowywane w paszarniach. Komponenty poddaje się szeregowi procesów – myciu, parowaniu, rozdrabnianiu. Składowane w specjalnych zbiornikach w ziemi, podlegają mieszaniu.

Następnie dochodzi do tłoczenia mieszanki ze zbiornika, przy pomocy pompy ślimakowej. Mieszanka trafia do karmników poprzez odpowiednio wyposażone rurociągi. Na końcu rurociągu znajdują się dozowniki z pływakiem, informującym o napełnieniu zbiornika i zakończeniu transportu paszy. Mieszanka paszowa wylewana jest z dozowników bezpośrednio do koryt bądź karmników – objaśnia ekspert firmy Wesstron, dostarczyciela kompleksowego wyposażenia dla ferm trzody chlewnej.

Zalety korzystania z paszociągów

Używanie paszociągów do zadawania pasz niesie ze sobą wiele zalet. Pierwsza z nich to łatwość obsługi, wynikająca z budowy linii technologicznej. Paszociągi są też proste w utrzymaniu – większość systemów posiada opcję mycia całej linii, od zbiorników do dozowników. Ryzyko awarii jest znikome i dotyczy niemal wyłącznie pompy tłoczącej.

Skorzystanie z paszociągu to także daleko idąca oszczędność czasu, kosztów i robocizny. Dopasowana linia technologiczna potrafi przyspieszyć proces przygotowania i zadawania paszy nawet o 30%. Dostarczana pasza jest transportowana w szczelnych rurociągach, dzięki czemu zachowuje świeżość, co przekłada się na dobrostan zwierząt.

Skorzystanie z paszociągów jest rekomendowane zwłaszcza dla ferm utrzymujących powyżej 800 sztuk zwierząt. Odpowiednie rozwiązania można znaleźć m.in. w ofercie firmy Wesstron.

Dodaj komentarz

Back to Top