Terapia dzieci z zespołem Aspargera – pomoce dydaktyczne
0 Comment 7049

Terapia dzieci z zespołem Aspargera – pomoce dydaktyczne

Dzieci, Nauka, Zdrowie
[REKLAMA]

Zespół Aspergera jest to jedno z całościowych zaburzeń rozwoju mieszczących się w spektrum autyzmu. Jako społeczeństwo wciąż bardzo mało wiemy o tej choroby, co w wielu wypadkach jest przyczyną nieporozumień. Sam zespół został opisany dopiero w pierwszej połowie dwudziestego wieku i wciąż brakuje nam wielu niezbędnych informacji. Co warte podkreślenia, osoby z zespołem wymagają specjalnie dopasowanej terapii, która wymaga odpowiednich pomocy dydaktycznych. Jest to niezwykle ważne w pomocy i terapii osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Terapia dzieci z zespołem Aspergera

Należy tutaj pamiętać o kilku zasadniczych kwestiach. Po pierwsze, terapia musi cechować się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Zespół Aspergera nie jest zaburzeniem jednolitym. Indywidualne podejście do dziecka należy tutaj do najważniejszych kwestii. Oprócz nauczycieli i terapeutów ważne jest także duże zaangażowanie rodziców i bliskich. Dziecko musi czuć, że jest przez nich kochane i wspierane.

Zabawki dla dzieci z zespołem Aspergera

Tak, zabawki również mają duże znaczenie terapeutyczne i edukacyjne, nie służą jedynie do celów rekreacyjnych. Wszelkie pomoce terapeutyczne muszą być wykonane w ciekawy i zachęcający do korzystania z nich sposób. Muszą być kolorowe i interesujące. Wszelkiego rodzaju karty i gry planszowe, interesujące przedmioty. To dzięki nim dziecko może nauczyć się odróżniać emocje, ukryte znaczenia czy nauczyć się prawidłowo reagować na docierające z otoczenia bodźce. Istotne są również zabawki pomagające rozwijać kreatywność czy logiczne myślenie. A także te oparte na metodzie SI (integracji sensorycznej).

Warto dla lepszego zrozumienia tego tematu wymienić kilka przykładów tego typu zabawek.

Jedną z nich są karty ćwiczeń i karty do terapii. Pomagają wpłynąć na lepsze umiejętności językowe, a także zrozumieć niuanse interakcji społecznych. Inne zestawy karty pamięci pomagają także ćwiczyć różne obszary wiedzy i kompetencji społecznych. Takich jak pamięć symultaniczna i sekwencyjna czy pytania i odpowiedzi. Należy zwrócić uwagę także na szeroki wybór kart pozwalających dziecku lepiej zrozumieć różne emocje i zachowania związane z prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Oddzielną kategorią są zabawki edukacyjne stawiające na rozwój zdolności manualnych. Należą do nich przewlekanki, zestawy sensoryczne czy klocki.

Pomoce dydaktyczne? Zespół Aspergera to zaburzenie, na przebieg którego duży wpływ ma stosowanie odpowiedniej terapii. Użycie odpowiednich zabawek z pewnością przyniesie rezultaty.

Wiele akcesoriów do zabaw i terapii dzieci z zespołem Aspergera znajdziesz na www.mojebambino.pl

Dodaj komentarz

Back to Top