Przepisy dotyczące transportu zwłok
0 Comment 7678

Przepisy dotyczące transportu zwłok

Społeczność, Usługi
[REKLAMA]

Zdarza się, że śmierć dosięgnie kogoś, kto akurat przebywał za granicą, a powinien być pochowany w rodzinnym kraju. Rusza wtedy procedura przewozu ciała – trudna i wymagająca dla tych, którzy zostali. Jak transport zwłok wygląda od strony prawnej? Jakie warunki muszą być spełnione, aby ciało mogło zostać pochowane we właściwym kraju? Konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

Pozwolenie na przewóz zwłok

Międzynarodowy transport zwłok wymaga uzyskania pozwolenia. Może się o nie ubiegać jedynie uprawniona osoba. Aby dostać pozwolenie, należy złożyć wniosek zawierający: dane personalne wnioskodawcy, dane zmarłego (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania), punkt początkowy i końcowy przewozu, rodzaj środka transportu, a ponadto dokument, w którym wskazana jest przyczyna zgonu. Jeżeli jest określona – wystarczający będzie akt zgonu. Jeżeli przyczyna nie jest znana, konieczne jest zaświadczenie o tym, że przyczyną nie była choroba zakaźna. Osoba ubiegająca się o przewóz ciała z zagranicy do kraju, powinna posiadać także akty stanu cywilnego zmarłego – w przypadku osoby niezamężnej wystarczy akt urodzenia, natomiast w przypadku osoby zamężnej: akt urodzenia i akt ślubu. Wszystkie te dokumenty muszą być w formacie międzynarodowym. Wniosek powinien być też uzupełniony o właściwe dokumenty zarówno od państwa wyjściowego, jak i docelowego.

Transport zwłok to sporo formalności. Najlepiej w tym przypadku zdać się na zakład pogrzebowy, który jest w stanie ograniczyć do minimum nasz udział w załatwianiu spraw związanych z przewozem ciała.

Jakich warunków wymaga przewóz zwłok?

Transport zwłok wymaga zachowania odpowiednich warunków. Środek transportu musi być oznakowany tak, aby jego przeznaczenie nie wzbudzało wątpliwości. Kabina kierowcy musi być odizolowana od części, w której znajduje się ciało zmarłego. Trumna powinna być stabilnie przytwierdzona i zabezpieczona przed przesuwaniem się, a podłoga przystosowana do łatwego mycia i odkażania, środki dezynfekcyjne zaś muszą być cały czas w pojeździe. Miejsce na trumnę nie powinno umożliwiać zamontowania siedzisk dla pasażerów, a środek transportu musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny.

Transport ciała to sprawa trudna zarówno psychicznie, jak i formalnie, zwłaszcza gdy w grę wchodzą duże odległości. Na szczęście są zakłady pogrzebowe gotowe służyć radą i wsparciem o każdej porze dnia i nocy – www.zakladpogrzebowy24.pl ma aktywną non stop linię dla osób, które potrzebują pomocy z przewozem zwłok.

Dodaj komentarz

Back to Top