Technologia próżniowa
0 Comment 1679

Technologia próżniowa

Technologia
[REKLAMA]

Termin technologii próżniowej obejmuje wszystkie procesy i pomiary fizyczne dokonywane w warunkach poniżej normalnego ciśnienia atmosferycznego. Procesy i pomiary w takich warunkach przeprowadza się z kilku istotnych powodów.

Możliwości technologii próżniowej

Próżnię wykorzystuje się po pierwsze w sytuacji, gdy chcemy zapobiec fizycznej lub chemicznej reakcji składników procesu lub badania – wyjaśnia nasz rozmówca z Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Przykładem może być tutaj proces próżniowego topienia reaktywnych metali, takich jak np. tytan.

Technologie próżniowe stosuje się też dla zakłócenia równowagi istniejącej w warunkach temperatury pokojowej. Działanie takie może mieć na celu usunięcie gazów lub lotnych cieczy  uwięzionych lub rozpuszczonych w danym materiale, albo desorpcję gazów z powierzchni.

Warunki próżni pozwalają na wydłużenie odległości, jaką pokonują cząsteczki przed zderzeniem. W ten sposób ułatwia się cząsteczkom bezkolizyjne pokonanie drogi od źródła do celu.

Kolejnym zastosowaniem technologii próżniowej jest sytuacja, w której chcemy ograniczyć ilość oddziaływań molekularnych na sekundę, w celu ograniczenia możliwości powstawania zanieczyszczeń na powierzchni przetwarzanej w próżni.

Praktyczne zastosowania technologii próżniowych

Dzięki wieloletnim badaniom dziś znamy już wiele praktycznych zastosowań dla techniki próżniowej. Współcześnie produkuje się między innymi komory gaszeniowe, w których wykorzystuje się próżnię, będącą izolatorem o bardzo wysokiej wytrzymałości napięciowej.

Kolejną dziedziną, która wiele czerpie z możliwości próżni jest technologia elektrowiązkowa. W tym kontekście próżnia postrzegana jest jako podstawa technologii spawania wiązką elektronów.

Ponadto technologia próżni umożliwiła stworzenie przełomowych rozwiązań z zakresie spektrometrii mas. Spektrometry tego typu pozwalają na analizę składu gazów rozrzedzonych, powierzchni ciał stałych, a także analizy struktur warstwowych z rozdzielczością < 1 nm.

Dodaj komentarz

Back to Top