Dobór uchwytów do różnych metod spawalniczych
0 Comment 480

Dobór uchwytów do różnych metod spawalniczych

Przemysł, Technologia
[REKLAMA]

Mogłoby się wydawać, że uchwyt spawalniczy to element, który ma najmniejszy wpływ na to, jak przebiegać będzie cały proces spawania, aczkolwiek trzeba wiedzieć, że na rynku istnieje wiele odmian tego typu narzędzi. Niektóre różnicować będzie budowa i dostosowanie kątów oraz poszczególnych elementów dodatkowych, a niektóre będą różnić się ze względu na zaawansowanie techniki spawalniczej oraz umiejętności osoby, w której ręce mają trafić.

Co wpływa na przebieg spawania?

Na przebieg procesu spawania wpływać będzie kilka kluczowych kwestii:

  • prędkość podawania drutu elektrodowego – to jak szybko drut wysuwa się z uchwytu, ma wpływ na stapianie się końcówki łuku, a co za tym idzie na to, czy spawanie będzie przebiegało prawidłowo. Prędkość uzależniona jest od średnicy drutu oraz napięcia łuku spawalniczego, a jej odpowiednie dostosowanie jest szczególnie ważne, ponieważ w przypadku, gdy jest ona zbyt mała występuje zjawisko odpychania uchwytu, a gdy jest zbyt duża, łuk spawalniczy może zostać przerwany.
  • napięcie łuku spawalniczego – na ten element w głównej mierze wpływa długość łuku. Zbyt długi łuk spowoduje rozpryski lub porowatość spoiny, zbyt krótki – nacieki lica spoiny.
  • długość wlotu drutu elektrodowego – to odległość między końcem drutu elektrodowego a punktem styczności. Reguluje się ją poprzez zmianę odległości uchwytu od spawanych elementów. W przypadku spawania łukiem zwarciowym powinna wynosić 6-15 mm, a gdy wykorzystujemy łuk natryskowy – 18-25 mm.

Kąt pochylenia podczas spawania

Kolejny element różnicujący uchwyty do spawania to kąt pochylenia drutu elektrodowego. To, w jakiej płaszczyźnie do spawanych materiałów będzie ułożona ta cześć, różnicuje w głównej mierze penetrację płytki oraz szerokość spoiny. Im większe nachylenie drutu w kierunku spawania, tym większa głębokość. Analogicznie jest w przypadku odchylenia w drugą stronę (przeciwną do kierunku spawania) – zmniejsza się głębokość wtopienia, a zwiększa nadlew spoiny. Wyróżniamy 3 technik spawania:

  • pionowe (średnia penetracja i szerokość spoiny)
  • popychające (płytka penetracja i duża szerokość spoiny)
  • ciągnące (głęboka penetracja, mała szerokość spoiny)

Spawanie MIG/MAG

Metoda tzw. spawania MIG/MAG to bardzo popularna technika spawalnicza, za pomocą której można scalać większość rodzajów materiałów. W tym przypadku największą rolę odgrywa dobór drutu elektrodowego i gazu osłonowego, które będą odpowiednie dla konkretnych metali. Jeśli chodzi o uchwyty spawalnicze do metody MIG/MAG to jednym z najczęściej stosowanych jest tzw. MB25. Charakteryzuje go większa obciążalność prądowa i większe gabarytowo elementy eksploatacyjne. Uchwyty spawalnicze (dostępne chociażby w sklepie Eltrex) MB25 są chłodzone gazowo, a średnica drutu spawalniczego to najczęściej od 0,8 mm do 1,2 mm.

Spawanie TIG

W tym przypadku materiał spawalniczy jest wprowadzany do tzw. jeziorka w sposób ręczny, a nie za pomocą uchwytu. Dlatego uchwyt spawalniczy do metody TIG posiada odmienną konstrukcję, a rękojeść wyposażona jest w zawór gazowy. Tego typu narzędzia stosuje się do spawania elektrodą wolframową z osłoną argonu.

Inne metody

W spawalnictwie wykorzystuje się również inne metody tj.

  • MMA (w uchwycie spawalniczym montuje się pręt spoiwa, który ulega skróceniu podczas spawania)
  • SAW (tzw. spawanie łukiem krytym, łuk jarzy się pod warstwą specjalnego proszku)
  • Spawanie łukiem plazmowym (materiał spoiwa wprowadza się do jeziorka w postaci sproszkowanej wraz z osłoną gazu ochronnego).

Dodaj komentarz

Back to Top