• Rodzaje węgla opałowego
    0 Comment 330

    Rodzaje węgla opałowego

    Dom, Energia
    Węgiel kamienny wciąż pozostaje najpopularniejszym paliwem w Polsce. Występuje on w licznych odmianach, które różnią się pod wieloma względami: granulacji, kaloryczności, produkcji popiołu, emisji zanieczyszczeń, a wreszcie

Back to Top