• Po co są studia podyplomowe?

    Po co są studia podyplomowe?

    Edukacja, Nauka
    Studia podyplomowe są kolejną, zaraz po studiach licencjackich i magisterskich formą kształcenia. Do ich rozpoczęcia potrzebny jest nam dyplom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Wymagania formalne są ustalane indywidualnie

Back to Top