• Jak radzić sobie ze stresem?
    0 Comment 98608

    Jak radzić sobie ze stresem?

    Zdrowie
    Stres to naturalna reakcja organizmu. W psychologii mówi się o eustresie i dystresie. Eustres to pozytywne, mobilizujące doświadczenie. Jednak najczęściej stres kojarzy nam się z dystresem. Dystres, czyli nieprzyjemne objawy – pocenie się,

Back to Top