Homla.pl – Rolnik szuka pola

Homla.pl – Rolnik szuka pola

Rolnictwo, Usługi
[REKLAMA]

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w naszym rolnictwie zaszły bardzo duże zmiany. Dotyczą one zarówno produkcji roślinnej i zwierzęcej a także zasad związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem gruntów rolnych. Gospodarstwa rolne zostały podporządkowane nowym zasadom i w pewien sposób uporządkowane oraz poddane szczegółowej ewidencji.

Uporządkowanie to ma na celu, z jednej strony bezpieczną produkcję z myślą o ostatecznym konsumencie, a z drugiej strony utworzony został model wsparcia rolnika poprzez dopłaty bezpośrednie, kredyty preferencyjne na zakup środków produkcji oraz rekompensaty za straty powstałe w wyniku klęsk, nieurodzajów lub suszy.

Nie wdając się w zbytnie szczegóły, chcielibyśmy dzisiaj pochylić się nad krótką analizą wpływu systemu wsparcia rolnictwa na rynek nieruchomości, a w szczególności na obrót gruntami rolnymi.

Polska wchodzi do Unii Europejskiej

W dniu 1 maja 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, stając się jej pełnoprawnym członkiem. Tego dnia unijne członkostwo uzyskały także: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry i było to największe w historii wspólnoty rozszerzenie UE. Od tego momentu rozpoczął się stopniowy proces wsparcia polskiego rolnictwa oraz dostosowania go do jednolitego rynku europejskiego.

Skutkiem tych działań było wprowadzenia w Polsce dopłat do produkcji rolnej oraz dotacji do posiadanego przez rolnika areału. Ziemia zaczęła mieć wartość, ponieważ wraz z jej posiadaniem, można było liczyć na bezpośredni i stały dochód. Każdy użytkowany skrawek ziemi rolnej zaczął być rentowny.

Wartość gruntów rolnych systematycznie rośnie

Wprowadzenie dopłat bezpośrednich, spowodowało skokowy wzrost cen ziemi rolnej. Zaraz po wejściu do UE grunty rolne szybko przekroczyły 1000 zł za ha. Wartość ta z każdym rokiem systematycznie rosła. Dzisiaj, w 2023r. wartość gruntów w zależności od klasy bonitacyjnej oraz położenia i waha się średnio od około 46.000 zł do 71.000 zł (dane GUS).

Wzrastająca kwota dopłat sprawiła, że ziemia stała się bardzo atrakcyjna. Grunty rolne stały się intratną formą inwestycyjną, nie tylko dla Polaków, ale także dla inwestorów zagranicznych. Efektem tego było wprowadzenie ustawowych obostrzeń, które miały za zadanie ograniczyć obrót gruntami rolnymi, zatrzymać szybki wzrost cen tych gruntów oraz dać możliwość nabycia ich przez rodzimych rolników.

Tworząc trochę wymuszony wewnętrzny popyt, od tego momentu rozpoczął się powolny proces przekształceń wielu polskich gospodarstw rolnych. Rolnicy zaczęli szukać ziemi w celu powiększenia swojego areału i podniesienia rentowności gospodarstw. Proces zakupów ciągle trwa.

Gdzie szukać gruntów rolnych?

Rolnicy korzystają z możliwości kupna lub dzierżawy ziemi od regionalnych oddziałów Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa – na przetargach publicznych. Można też skorzystać z pierwokupów, skierowanych do rolników lub szukać działek na wolnym rynku. Portal ogłoszeniowy Homla.pl podaje, że są to z reguły nieduże areały do 5ha, wraz ze starymi zabudowaniami siedliskowymi lub budynkami inwentarskimi. Ostatnio pojawiło się spora ofert z centralnej i północno – zachodniej Polski.

Chcąc znaleźć ziemię, warto na bieżąco przeglądać strony Homla.pl z ofertami działek rolnych. Zapraszamy na Homla.pl

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Back to Top