Podział wspólnego majątku po rozwodzie

Podział wspólnego majątku po rozwodzie

Finanse, Prawo, Rodzina
[REKLAMA]

Choć w dniu ślubu najczęściej nikt o tym nie myśli, to statystycznie rzecz ujmując, około 30% par będzie musiało kiedyś podzielić wspólny majątek. Częściowo można się przed tym zabezpieczyć, podpisując przed ślubem intercyzę, ale w naszym kraju ciągle jeszcze rzadko do tego dochodzi. Jak sprawnie podzielić wspólny majątek w przypadku rozstania?

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że wszystko, czego dorobią się małżonkowie w okresie pożycia, staje się ich wspólnym majątkiem. W okresie trwania małżeństwa małżonkowie mogą ubiegać się o rozdzielność majątkową, ale są to ciągle bardzo rzadkie przypadki. Wspólność majątkowa zwykle ustaje w momencie rozwodu, a wówczas obie strony powinny podzielić się wspólnymi dotąd dobrami. Niestety rozwodom najczęściej towarzyszą ogromne, negatywne emocje, a w tych warunkach trudno o jakiekolwiek porozumienie z byłym partnerem.

Podział majątku w drodze umowy notarialnej

To najkorzystniejsza forma podziału wspólnego majątku. Najlepszą sytuacją jest bowiem ta, gdy byli małżonkowie dochodzą do porozumienia „przy kawie”, a następnie w obecności notariusza załatwiają wszystkie sprawy formalne. Tu przede wszystkim chodzi o uregulowanie własności nieruchomości lub spółdzielczych, własnościowych praw do lokali mieszkalnych. W umowie notarialnej zawiera się także wszystkie bardziej cenne elementy majątku ruchomego, takie jak samochody, dzieła sztuki, biżuteria, wartościowe antyki itp.

Usługi notarialne nie należą do tanich, ale finalnie każdy z małżonków dysponuje dokumentami potwierdzającymi jego własność. Sytuacja majątkowa staje się od razu czysta i klarowna, co pozwala byłym małżonkom ze spokojem patrzeć w przyszłość, chociażby na polu majątkowym.

Sądowy podział wspólnego majątku

Niestety nie zawsze sprawy uda się załatwić w tak polubowny sposób. Podział majątku nierzadko ma swój finał w sądzie, gdzie wniosek o takie postępowanie składa zwykle jeden z małżonków. Trzeba wnieść opłatę za wpis sądowy, a często także niezbędne jest powołanie biegłego, który ustala skład masy majątkowej i wycenia poszczególne jego składniki.

Z założenia sąd stara się podzielić majątek równo pomiędzy obie strony postępowania, ale czasami jest to niekorzystne dla jednej ze stron. Można wówczas wnioskować do sądu o zmianę podstawy, szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków nie przyczyniał się do powiększania majątku, nie pracował albo ewidentnie ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Szczególnie kobiety mogą być pewne, że sąd weźmie pod uwagę lata spędzone w domu na wychowywaniu dzieci i dbaniu o całe gospodarstwo domowe.

Do sądu można też wnioskować o wyłączenie pewnych dóbr ze wspólnego majątku na podstawie własnych nakładów czynionych z majątku osobistego, który należał do danego małżonka jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Takie środki mogły się pojawić także w trakcie trwania związku, na przykład wskutek dziedziczenia majątku po dziadkach lub rodzicach przez jedną ze stron.

Przekazanie składników majątku

Małżonkowie, posiadając umowę notarialną lub postanowienie sądu w zakresie podziału wspólnego majątku, powinni przekazać sobie składniki tego majątku zgodnie z potwierdzoną ich własnością. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Jednak mając dokumentację notarialną lub postanowienie sądowe, można zwrócić się do sprawnego komornika sądowego, takiego jak chociażby http://www.czosnyka-komornik.pl/, który przejmie należne składniki majątkowe i przekaże je prawnemu właścicielowi. Dzięki temu można uniknąć niechcianego kontaktu z byłym małżonkiem i odzyskać to, co się należy.

2 komentarze

  1. barbara5 25 marca 2019 at 16:29

    podział majatku jest nie ciekawa sprawa ale niestety, trzeba przez nia przejsc. Artykul przydał mi sie

  2. Ola 29 kwietnia 2019 at 22:14

    Warte przeczytania, temat może nie najprzyjemniejszy, ale zdarza się, że trzeba tego doświadczyć. Więc najlepiej dobrze się wtedy przygotować.

Dodaj komentarz

Back to Top