Gry edukacyjne. Jak zachęcić dziecko do nauki w domu?
0 Comment 235

Gry edukacyjne. Jak zachęcić dziecko do nauki w domu?

Dzieci, Edukacja, Nauka, Rodzina, Rozrywka

Wśród formuł, do których sięga współczesna pedagogika znajdują się m.in. różnorodne gry edukacyjne dla dzieci. Sprawdź, jak wpleść rozrywkę w proces nauki.

Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wśród nurtów pedagogiki odsunęliśmy na boczny tor tradycyjną dydaktykę. Dydaktykę opartą na jednokierunkowym przekazywaniu wiedzy wyłącznie faktograficznej (w niewielkim stopniu kombinatorycznej), wreszcie dydaktykę wymagającą od ucznia opanowania ściśle określonych zasobów informacji w sposób jedynie pamięciowy i odtwórczy, i na koniec dydaktykę wprowadzającą silny czynnik dyscyplinujący, a w mniejszym stopniu zabawowy i motywujący. Tymczasem z biegiem czasu zauważono, że ucznia można kilkakrotnie bardziej zaktywizować za pomocą wprowadzenia w proces uczenia czynników rozluźniających atmosferę (np. poprzez gry edukacyjne), wnoszących niekiedy element beztroskiej zabawy.

Kierunek współczesnej pedagogiki

Wśród formuł, do których sięga współczesna pedagogika znajdują się m.in. różnorodne gry edukacyjne dla dzieci (szeroki wybór darmowych materiałów edukacyjnych dla dzieci znajdziesz na stronie http://bibliadladzieci.com/). Gdybyśmy mieli sięgnąć do szerszego, kulturowego kontekstu przyczyny tego zjawiska powinniśmy zauważyć, że edukacja przez zabawę podąża za zmianami społecznymi jakie zaszły w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych ponad 70 lat temu.

W okresie powojennej prosperity wskazane społeczeństwa osiągnęły taki stopień zamożności, a technologie (w przemyśle, rolnictwie, ale i w gospodarstwie domowym) skutecznie eliminowały wkład człowieka w wiele procesów wytwórczości. Dorośli poza pracą zawodową zaczęli mieć coraz więcej tzw. „czasu wolnego”, a sama – kiedyś niezbędna, na przykład w rolnictwie – pomoc dzieci nie była już tak pożądana i potrzebna jak dawniej.

Spójrzmy na dzisiejszą, w ogromnym stopniu zautomatyzowaną, europejską wieś, gdzie dzieci hodowcy czy rolnika, wolny czas poświęcają przede wszystkim na rozrywkę i gry komputerowe. Dlaczeg więc spotęgowanej przez stopień rozwoju cywilizacyjnego, tendencji do zabawy nie wykorzystać w nauczaniu poprzez gry edukacyjne?

Sposoby na naukę w domu

W grach edukacyjnych zarówno zarówno reguły, jak i sama treść rozgrywki służą stworzeniu pola do wykształcenia pewnych umiejętności (np. umiejętność współprac w grupie lub wnoszenia własnego wkładu w pracę tejże) oraz dostarczają – zależnie od stopnia zaawansowania wiekowego i poznawczego graczy – pewien zasób informacji.

Gry edukacyjne dla dzieci nie są czystą rozrywką samą w sobie, zawierają jedynie rozrywkowy „background”, który ma uatrakcyjnić proces poznawania wiedzy. Ich zadaniem jest aktywizować, „przykuć uwagę” uczących się graczy. Wśród gier edukacyjnych wyróżniamy gry edukacyjne umysłowe i sportowe – to najprostszy podział. Natomiast trzeba też wspomnieć o rozróżnieniu gier edukacyjnych ze względu na kontekst w jakim znajdują się gracze. Mogą to być gry edukacyjne przygotowane w zależności od instytucji, która dostarcza informacji (np. gry muzealne, gry plenerowe) oraz gry edukacyjnej skupione na treści. W tym ostatnim przypadku mogą to być gry historyczne, przygotowane przez instytucję popularyzującą historię danego regionu lub choćby grupę rekonstrukcyjną z epoki, a także gry edukacyjne wprowadzające treści religijne.

Edukacyjne gry religijne

Święte księgi niemalże każdej religii pisane były w epokach dawnych (najczęściej daleka Starożytność), które wymusiły swoisty język narracji. Jest to język dość trudny i wymagający dużej dozy uwagi. Podobnie rzecz się ma z powiązaniem informacji pomiędzy poszczególnymi wierzeniami. Niemniej jednak treści biblijne jesteśmy w stanie przekazać w sposób bardziej przystępny i mogący dziecko zainteresować.

Od pewnego czasu stosuje się tu, np. odgrywanie scenek z Biblii, pewnego rodzaju krótką formę dramatyczną, pomagającą dziecku poprzez czynny udział w roli i odgrywanym zdarzeniu zapamiętać wiedzę religijną. Inną ciekawą formułą jest tu krzyżówka religijna. Dobrze skonstruowana i oparta o wiedzę, którą dziecko już nabyło (np. na tradycyjnie prowadzonych lekcjach religii) będzie z pewnością elementem nowości na lekcji religii.

Dodaj komentarz

Back to Top