Obowiązkowy NIP na paragonie – co to oznacza dla przedsiębiorców i konsumentów?
0 Comment 361

Obowiązkowy NIP na paragonie – co to oznacza dla przedsiębiorców i konsumentów?

Biznes, Prawo
[REKLAMA]

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zmieniły się przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Przedsiębiorcy mogą obecnie wystawić fakturę do paragonu tylko wówczas, gdy na paragonie znajdzie się numer NIP nabywcy. Celem wspomnianych zmian jest zapobieganie wystawianiu tzw. pustych faktur i uszczelnienie systemu podatkowego.

Kiedy wystawia się fakturę do paragonu?

W przypadku osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, sprzedaż powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej (tzw. transakcja B2C). W przypadku, gdy stroną jest podmiot prowadzący działalność, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury sprzedaży (transakcja B2B). Sprawa komplikuje się wtedy, gdy sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej, a stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, podczas gdy sprzedawca w momencie wystawiania paragonu o tym nie wiedział. W takiej sytuacji ustawodawca przewidział możliwość wystawienia faktury do paragonu.

Zgodnie z ustawą o VAT podatnik musi wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta – na co przewidziano określony czas. Przedsiębiorca nie musi wystawić faktury do paragonu jednak wówczas, gdy klient zwróci się z taką prośbą po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce dana transakcja.

Obowiązkowy numer NIP na paragonie

Od 1 stycznia bieżącego roku wprowadzono nowy obowiązkowy element paragonu w sytuacji, gdy ma on posłużyć do wystawienia faktury dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Obecnie w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu, który prowadzi działalność, fakturę do paragonu wystawić można tylko, gdy znajduje się na nim numer NIP nabywcy. Sprzedawca zgodnie z prawem nie może wystawić faktury do paragonu, który numeru NIP nabywcy nie posiada, nawet gdy ten w terminie przewidzianym przez ustawę, takiej faktury zażąda.

Ustawodawca zadbał przy tym o przepisy przejściowe. Dzięki nim sprzedawcy mogą wydać faktury do paragonów wystawianych przed dniem 1 stycznia 2020 roku, nawet gdy te numeru NIP nabywcy nie zawierają.

Co grozi w przypadku wystawienia faktury do paragonu, który nie posiada numeru NIP nabywcy?

Przedsiębiorca, który nie zastosuje się do nowych przepisów i wystawi fakturę do paragonu bez podania numeru NIP ukarany zostanie ukarany sankcją. Tym samym po stronie sprzedawcy pojawia się nowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% podatku VAT wykazanego na fakturze. Oznacza to, że odprowadzi on podwójną kwotę należnego podatku VAT. Jednak także i nabywca, który posłuży się fakturą wystawioną do paragonu nieposiadającego numeru NIP, musi się liczyć z dotkliwą karą sankcji.

Jaki jest powód wprowadzenia zmian?

Wprowadzenie obowiązku zamieszczania na paragonach numerów NIP ma związek z obecnymi w obrocie gospodarczym nadużyciami w zakresie wystawiania faktur. Celem jest wyeliminowanie sytuacji, w których firmy na podstawie zebranych od innych podmiotów paragonów, zwracały się z żądaniem wystawiania faktur, chociaż transakcji faktycznie nie dokonywały. Nieuczciwi przedsiębiorcy po uzyskaniu takich faktur, odliczali podatek VAT i pomniejszali wysokość podatku PIT. W ten sposób zaniżali zobowiązania podatkowe z tytułu VAT i PIT.

Więcej na temat finansów znajdą Państwo na stronie http://www.ozogtomczykowski.pl/.

Dodaj komentarz

Back to Top