Jak właściwie przygotować rozsiewacz do pracy?

Jak właściwie przygotować rozsiewacz do pracy?

Poradnik, Rolnictwo
[REKLAMA]

Rozsiewacz, tak jak każda maszyna rolnicza, wymaga utrzymania w dobrym stanie technicznym. Ma to duży wpływ na jakość upraw, ponieważ jeśli nawóz jest dobrze rozprowadzony, to znacznie lepiej trafia do systemu korzeniowego roślin uprawnych. W tym celu można naprawiać i konserwować maszyny, a także kalibrować je, wykorzystując wałek WOM do rozsiewacza. Duże znaczenie ma także sama jakość nawozu, który jest wysiewany.

Jak powinna wyglądać konserwacja rozsiewacza? 

Aby mieć korzystny wpływ na jakość rozsiewu, warto systematycznie sprawdzać zużycie rozsiewacza. Jeśli maszyna jest źle ustawiona, to zwiększają się koszty podawania nawozu. Niewłaściwe jest podanie do gleby zarówno zbyt dużej, jak i zbyt małej dawki nawozu. Dlatego istotne znaczenie ma regularna kontrola stanu technicznego rozsiewacza. Niewłaściwa regulacja skutkuje szybszym zniszczeniem się jego podzespołów. 

Warto stosować następujące wskazówki, skupiając się na kilku obszarach: 

  • wymiana zużytych części, jeśli ich stan wskazuje na rychłe wyeksploatowanie — najlepiej to robić na długo przed momentem, gdy dany element będzie niezdatny do pracy. Pozwala to z wyprzedzeniem uniknąć awarii lub poważnej usterki.
  • sprawdzenie odczytu, jaki wałek przekaźnika mocy do rozsiewacza lub opryskiwacza pokazuje na ekranie ciągnika. Otrzymany wynik należy porównać ze wskazaniami rzeczywistego wałka. Jeśli są jakieś różnice, to oznacza, że rozsiewacz nie pracuje przy takiej prędkości WOM-u, jaka była zakładana na samym początku.
  • czyszczenie rozsiewacza — jest przeprowadzane przed zastosowaniem, jak i po jego użyciu. Jest to szczególnie istotne, jeśli rolnik rozsiewa nawóz, który ma w składzie siarkę. Po pewnym czasie na łopatkach gromadzą się osady, które mogą powodować zatory. W celu oczyszczenia można stosować preparaty typu WD 40 lub inne smary. 

Prowadzenie konserwacji trzeba przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Tylko w ten sposób można prawidłowo zadbać o sprzęt, a jednocześnie zachować ważną gwarancję.

Kalibrowanie rozsiewacza 

Sama konserwacja nie wystarczy, aby rozsiewacz działał w pełni prawidłowo. Dlatego przed przystąpieniem do rozsiewania, warto dokonać regulacji różnych parametrów. Podstawą do tych działań jest tabela wysiewu, którą dostarcza producent. W przypadku kalibracji można kierować się następującymi wskazówkami: 

  • jeśli rozsiewacz ma konstrukcję zawieszoną, to powinien być ustawiony na wysokości dobranej zgodnie z powierzchnią pola, a także odpowiednio wypoziomowany,
  • można ustalić ilość nawozu do wysiewu za pomocą tzw. próby kręconej rozsiewacza,
  • warto sprawdzić, czy ciągnik porusza się zgodnie z wartościami z tabeli oraz szerokością rozrzutu. Ta ostatnia wartość jest przyporządkowana do prędkości obrotowej tarczy, którą można uzyskać, gdy wałek WOM do rozsiewacza ma prędkość około 540 obr./min WOM.

Uzyskanie informacji o obrotach WOM jest znacznie prostsze dla ciągników, które są wyposażone w prędkościomierz. W przypadku gdy go nie ma, można to łatwo ustalić. Wystarczy wytyczyć 100-metrowy odcinek drogi i pokonać go przy stałych obrotach silnika, robiąc to na różnych biegach. Długość odcinka należy podzielić przez czas jazdy i w ten sposób, mnożąc wynik przez 3,6, można otrzymać prędkość w km/h.

Back to Top