Skąd pozyskać dofinansowanie do szkoleń?

Skąd pozyskać dofinansowanie do szkoleń?

Nauka, Praca
[REKLAMA]

Rynek pracy to bardzo dynamiczny świat, który stał się miejscem, który powinien w swojej ofercie posiadać pełen pakiet szkoleń rozwojowych. Wiedza powinna być profesjonalna, praktyczna oraz wdrażana sukcesywnie oraz regularnie. Szkolenia najczęściej są płatne, na które nie każda firma może sobie pozwolić. Ale czy wiesz, że możesz zdobyć dofinansowania do szkoleń dla siebie i swoich pracowników? Podpowiadamy jak to zrobić

Dofinansowanie do szkoleń – od czego zacząć?

Przede wszystkim znaleźć dobre szkolenie, które rzeczywiście przyda się Twojej firmie. Potem wybrać firmę szkoleniową i trenera. Przy dofinansowaniach firma szkoleniowa ma duże znaczenie. Aby znaleźć właściwą firmę szkoleniową i dobrych trenerów trzeba poświęcić sporo czasu. Pamiętaj, że zawsze możesz zgłosić się do zaufanego partnera szkoleniowego, który wesprze Cię w takich wyborach. Niemniej jednak jeśli będziesz chciał pozyskać dofinansowanie musisz znaleźć przynajmniej trzy konkurencyjne oferty z rynku.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona cześć Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie szkoleń. Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest bycie na bieżąco z wciąż zmieniającą się gospodarką oraz zapobieganie utraty pracowników z powodu braku kompetencji danego pracownika. Takie inwestycje pozwolą na utrzymanie firmy, zwiększenie wiedzy pracowników oraz większą wydajność w pracy.

Wniosek zwykle składa się na początku roku na ściśle określonych drukach. Nie jest to proste, dlatego warto skorzystać z pomocy firmy szkoleniowej, która ma duże doświadczenie w realizacji takch szkoleń oraz we wsparciu w przygotowywaniu wniosków. Jedną z nich jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Co jeszcze musisz wiedzieć na temat dofinansowania z KFS?

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Powiatowym Urzędzie Pracy. Nabory odbywają się raz do roku i trwają przez krótki okres czasu. W tym przypadku zachęcamy obserwować strony lokalnych urzędów pracy.

O środki KFS możesz ubiegać się jako pracodawca, z zamiarem inwestowania w kształcenie ustawiczne bezpośrednio dla siebie lub dla osób zatrudnionych w firmie. Wniosek do UP składa się na szkolenia konkretnej firmy szkoleniowej.

Pamiętaj, że w większości urzędów nabory odbywają się w pierwszym kwartale roku i są bardzo krótkie – trwają bowiem zwykle kilka dni. Wnioski składane są na szkolenia, które ma zrealizować konkretna firma szkoleniowa.

Na co można otrzymać środki z KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w tradycyjnej formie szkolenia stacjonarnego lub szkolenia online. Firma może otrzymać dofinansowanie w wysokości:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100 % kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych)

Kwoty dofinansowania mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Dla przykładu w powiecie lubińskim dofinansowania wynosiły:

1) Dla firm mikro (do 9 pracowników) – 20 tys. zł.,
2) Dla firm małych (do 49 pracowników) – 40 tys. zł.,
3) Dla firm średnich (od 50 do 250 pracowników) – 50 tys. zł.,
4) Dla firm dużych (powyżej 250 pracowników) – 60 tys. zł.

Wniosek powinno złożyć się do Urzędu Pracy w danym powiecie. Potrzeby szkoleniowe są różne. Najważniejsze to ustalić przed złożeniem wniosku jakie szkolenia są potrzebne w Twojej firmie i odnaleźć odpowiednią firmę szkoleniową. Wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego są dostępne na stronie internetowej twojego Powiatowego Urzędu Pracy.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać środki z KFS?

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy. Wniosek powinien być w wersji papierowej lub elektronicznej. Pamiętaj, że urząd może określać tzw. priorytety, czyli reguły, które firma musi spełnić aby otrzymać dofinansowanie. Mogą to być określone zawody wg pkd, których brakuje na lokalnym rynku lub inne kryteria takie jak: pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, pracodawcy wdrażający nowe technologie, konkretne branże itp.

Wniosek musi zawierać:

 • Dane pracodawcy
 • Uzasadnienie/powód wniosku
 • Określenie potrzeb szkoleniowych
 • Informacje o rodzaju szkoleń
 • Uzasadnienie wyboru realizatora usługi, w tym: nazwa i siedziba realizatora usługi, posiadanie przez niego certyfikatów i dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania szkoleń
 • Informację o przyszłości dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu.
 • Porównanie dwóch innych ofert.
 • Sumę wydatków na szkolenia oraz wysokość wkładu własnego pracodawcy.

Do wniosku musisz dołączyć:

 • Informacje dot. pomocy de minimis,
 • Program szkolenia lub zakres egzaminu
 • Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników lub wystawionego certyfikatu przez szkoleniowca

Pamiętaj! Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania środków KFS. Środki dla powiatu mają być wykorzystane maksymalnie, gdy się skończą nowe wnioski nie będą przyjmowane. Jeśli starasz się o dofinansowanie w sprawie szkoleń Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr to możesz liczyć na naszą pomoc. Dzięki dofinansowaniom do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego możesz wziąć udział w naszych kursach, które pomogą podnieść Twoje kwalifikacje, zdobyć doświadczenie oraz niezbędne umiejętności w Twojej pracy

Dodaj komentarz

Back to Top