Kiedy wyrejestrujemy samochód?
1 Comment 237999

Kiedy wyrejestrujemy samochód?

Motoryzacja, Prawo
[REKLAMA]

Wydawać by się mogło, że większego problemu z wyrejestrowaniem samochodu mieć nie powinniśmy. Jednak nie zawsze można wyrejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji. Możliwe jest to tylko w określonym przypadku. Jak to zatem jest z wyrejestrowaniem samochodu?

Powód wyrejestrowania samochodu

W pierwszej kolejności należy odnieść się do powodów wyrejestrowania samochodu. Otóż możliwe jest to na wniosek jego właściciela, jeżeli:

 

Jak wyrejestrować pojazd?

Chcąc wyrejestrować samochód, należy udać się do urzędu, który odpowiada za sprawy komunikacyjne w miejscu zarejestrowania auta. Najczęściej jest nim Wydział Komunikacji. Składa się w nim:

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
 • dokument tożsamości (osoba fizyczna) lub aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (10 zł; ewentualnie opłaty za pełnomocnictwo – 17 zł)


Poza tym, w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu, trzeba jeszcze dołączyć:

 • przy utylizacji pojazdu – tablice rejestracyjne oraz zaświadczenie o przekazaniu samochodu do składnicy złomu wyznaczonego przez wojewodę (na warszawskiej Pradze np. https://autolaweta-holowanie.pl/autolaweta-praga-poludnie/).
 • przy kradzieży pojazdu – oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, a także oświadczenie wydane przez Policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu bądź postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży samochodu
 • przy wywozie pojazdu za granicę – dokument, który potwierdza sprzedaż pojazdu za granicę, oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu, który potwierdzi, że pojazd został zarejestrowany za granicą
 • przy kasacji samochodu za granicą – dokument potwierdzający zniszczenie, a dodatkowo tablice rejestracyjne
 • przy udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – dokument, który potwierdzi utratę posiadania oraz wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście

Widać w związku z tym wyraźnie, że powodów do wyrejestrowania samochodu jest kilka. Nie jest to procedura szczególnie skomplikowana, a więc każdy powinien sobie z tym zadaniem poradzić i wyrejestrować swój pojazd.

1 Komentarzy

 1. Justyna 2 sierpnia 2019 at 22:46

  Przydatny artykuł, jasno i konkretnie niż w niektórych wydziałach komunikacji 👍

Dodaj komentarz

Back to Top