Jak założyć spółkę akcyjną?
0 Comment 6498050

Jak założyć spółkę akcyjną?

Biznes, Firma, Poradnik
[REKLAMA]

Założenie spółki akcyjnej to proces długotrwały i kosztowny. Ponadto konieczność zgromadzenia kapitału zakładowego w wysokości minimum 100 000 złotych sprawia, że ta forma działalności jest najlepszym rozwiązaniem dla dużych firm planujących działalność na szeroką skalę, składających się z wielu akcjonariuszy. Co jeśli jednak mniejsza firma chciałaby mieć formę spółki akcyjnej? Rząd wyszedł naprzeciw takim małym firmom i w przyszłym roku będzie możliwe założenie prostej spółki akcyjnej.

​Podstawowe informacje o prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna powstała z myślą o wsparciu w rozwoju startupów, zwiększeniu ich konkurencyjności, a także zahamowaniu eksportu pomysłów z Polski za granicę. Formuła ta jest połączeniem zalet funkcjonujących już na rynku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej. Proste spółki akcyjne funkcjonują już w wielu innych krajach Europy – Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Francji czy w Czechach. W Polsce prostą spółkę akcyjną będzie można założyć od 1 marca 2021 roku.

Charakterystyczną cechą prostych spółek akcyjnych ma być przede wszystkim minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 złotówki. Nowa formuła spółki ma przyczynić się do zaprzestania przez przedsiębiorców zakładania spółek za granicą i skorzystania z nowego rozwiązania w naszym kraju. Ministerstwo Rozwoju bierze także pod uwagę przedsiębiorców z innych krajów, w których nie ma możliwości prowadzenia działalności w takiej formie, by mogli zakładać takie spółki u nas.

​Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna może zostać założona przez jednego lub wielu wspólników – akcjonariuszy. Dopuszczalne jest dwie formy zawarcia umowy takiej spółki, a mianowicie:

  • elektroniczna – poprzez wypełnienie formularza w systemie, najszybszy sposób, ale możliwy przy pokryciu akcji wyłącznie wkładem pieniężnym;

  • akt notarialny – forma niezbędna w przypadku wkładów niepieniężnych;

W prostej spółce akcyjnej nie ma aż takiej surowości statutu, bo mogą się w nim znaleźć inne dodatkowe elementy oprócz wymaganych. Wkładów na kapitał nie trzeba wnosić przed rejestracją spółki. W prostej spółce akcyjnej należy powołać zarząd oraz fakultatywną radę nadzorczą. Trzeba też będzie powołać radę dyrektorów. Powstanie prostej spółki akcyjnej również wymaga zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek składa się oczywiście do sądu właściwego dla siedziby spółki. Członkowie zarządu lub rada dyrektorów będą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

​Struktura majątkowa prostej spółki akcyjnej

Minimalny kapitał w prostej spółce akcyjnej to 1 zł, a jego zmiana nie wymaga zmian w umowie spółki. Wniesienie wkładów powinno odbyć się w terminie 3 lat od rejestracji, chyba że w umowie zostanie zapisane, że musi się odbyć wcześniej. Jedną z charakterystycznych cech prostej spółki akcyjnej jest możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci pracy lub usług. Wiedza jest bardzo cenna w przypadku startupów i jest często jedynym kapitałem pomysłodawców, którzy swoje pomysły mogą realizować tylko dzięki środkom od inwestorów.

Dla ochrony interesu wierzycieli wprowadzono bardzo rygorystyczne zasady dokonywania wypłat dywidend dla akcjonariuszy. Środki z wniesionych wkładów mogą zostać wypłacone tylko jeśli zrealizowane wypłaty nie doprowadzą do niewypłacalności spółki i pokrzywdzenia wierzycieli. Akcje prostej spółki akcyjnej są akcjami zdematerializowanymi i nie mają formy dokumentów. Muszą jednak zostać zapisane w rejestrze akcjonariuszy, który może prowadzić notariusz albo zagraniczna firma inwestycyjna, bank z działalnością maklerską lub KDPW S.A. Zbycia akcji jednak musi odbywać się w formie dokumentowej, ale dopuszczone będzie też drogą mailową.

Akcjonariusze będą mogli postanowić o uprzywilejowaniu akcji. Każdy akcjonariusz może też wystąpić ze spółki w przypadku naruszenia jego interesów. Prosta spółka akcyjna będzie mogła zostać rozwiązana poprzez likwidację lub uproszczone rozwiązanie spółki. Ten drugi sposób polega na przejęciu majątku przez oznaczonego akcjonariusza. Walne zgromadzenie musi jednak podjąć uchwałę większością ¾ głosów oraz wyrazić na to zgodę sąd rejonowy.

Artykuł powstał przy współpracy z kancelarią FarbrykaKreatywna.com specjalizującej się w zakładaniu, likwidacji oraz optymalizacji spółek.

Dodaj komentarz

Back to Top