Faktoring a efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym
0 Comment 2886

Faktoring a efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym

Finanse, Firma
[REKLAMA]

Faktoring jest jednym z bardziej popularnych usług finansowych dla przedsiębiorstw. Dzięki niemu wiele firm ma możliwość zachowania płynności oraz szybkiego wykorzystywania pozyskanej gotówki na inne cele. Dodatkowo faktoring pozwala na oszczędność czasu, który przeznaczyć można na rozwój własnego podmiotu.

Na czym polega faktoring?

Faktoring jest jednym ze sposobów zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie. Jego podstawą jest przeniesienie wierzytelności na inną firmę, czyli faktora, która ściąga z klienta zobowiązania i finansuje wierzyciela. Najczęściej faktor przejmuje również ryzyko związane z niewypłacalnością lub brakiem spłaty. Usługa jest krótkoterminowa i nabywana przed terminem wymagalności. Warto dodać, iż forma ta została  obarczona odpowiednimi prowizjami i odsetkami na rzecz przedsiębiorstwa oferującego usługę. Dodatkowo faktoring nie jest sprowadzony tylko do wypłaty należności, lecz to forma wielofunkcyjna i obejmuje również przejmowanie ryzyka niewypłacalności, prowadzenie rozliczeń należności czy też windykację. Więcej informacji o faktoringu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem -> https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Czy korzystanie z faktoringu pozwala efektywnie zarządzać ryzykiem kredytowym?

Faktoring jest narzędziem finansowym, które może pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Usługa umożliwia szybki dostęp do gotówki poprzez sprzedaż faktur. Nawet jeśli klient opóźnia płatności, firma może otrzymać zaliczkę od faktora, co pomaga w zarządzaniu przepływem gotówkowym i minimalizowaniu ryzyka związanego z przewlekłymi zwlekaniami z regulacją należności. Dodatkowo faktoring pomaga zredukować koncentrację ryzyka dzięki jego rozproszeniu na kilku kontrahentach. Sprzedaż faktur różnym faktoringowym klientom pozwala na zminimalizowanie wpływu ewentualnej niewypłacalności jednego z nich na ogólną płynność finansową. Warto również dodać, iż korzystanie z faktoringu może pomóc w zdywersyfikowaniu źródeł finansowania. Przedsiębiorstwo nie jest w pełni uzależnione od jednej opcji, co pomaga w redukcji ryzyka związanego z brakiem finansowania od innych.

Jakie są wady i zalety faktoringu?

Faktoring to narzędzie finansowe, które oferuje różne korzyści, ale także wiąże się z pewnymi ograniczeniami i kosztami.

Zalety faktoringu:

  1. Poprawa płynności finansowej. Faktoring umożliwia przedsiębiorstwom szybki dostęp do gotówki poprzez sprzedaż faktur, co może być szczególnie ważne w przypadku długich okresów płatności od klientów.
  2. Unikanie ryzyka niewypłacalności. W przypadku faktoringu bezregresyjnego faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności klientów, co chroni przedsiębiorstwo przed stratami związanymi z nieterminowymi płatnościami.
  3. Szybkość transakcji. Proces faktoringu jest zazwyczaj szybki, co umożliwia przedsiębiorstwom natychmiastowe uzyskanie środków na pokrycie bieżących potrzeb finansowych.
  4. Redukcja obciążenia. Faktoring może zmniejszyć obciążenie księgowo-finansowe przedsiębiorstwa, ponieważ faktor zajmuje się obsługą kredytową i windykacją należności.

Wady faktoringu:

  1. Koszty. Faktoring wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak opłata za usługę faktoringową, co może wpływać na rentowność przedsiębiorstwa.
  2. Zależność od klienta faktora. Faktor często wymaga dostępu do informacji na temat klientów przedsiębiorstwa, co może budzić obawy dotyczące prywatności i kontroli nad relacją z klientami.
  3. Nieodpowiedni dla niektórych branż. Faktoring może być mniej efektywny w przypadku firm o niskich marżach.

Dodaj komentarz

Back to Top