Czym jest RRSO przy kredycie? Jak je obliczyć?

Czym jest RRSO przy kredycie? Jak je obliczyć?

Finanse
[REKLAMA]

Najbardziej popularnym wskaźnikiem oceny atrakcyjności kredytu lub pożyczki jest RRSO. Czy jednak jest to wiarygodny miernik? Dowiedz się, jakie są jego zalety i wady z tego artykułu.

Prywatne zabiegi medyczne potrafią kosztować więcej, niż odłożone i dyspozycyjne oszczędności. Niestety, ale dobra medycyna potrafi znacząco uszczuplić budżet. Odpowiedzią na to są kredyty lub pożyczki, dzięki którym sfinansujemy nasze potrzeby, a spłatę rozłożymy na wygodne raty. Takim podmiotem, który specjalizuje się w finansowaniu zabiegów medycznych jest Mediraty.

Co to jest RRSO?

RRSO — czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest wskaźnikiem, który został wprowadzony przepisami ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. Nakłada ona na banki, pozabankowe instytucje finansowe, a także pośredników obowiązek podawania wskaźnika go dla każdego kredytu lub pożyczki, do górnej kwoty 255.550 zł.

RRSO jest sumą wszystkich opłat, prowizji, odsetek i innych kosztów, jakie obowiązują kredytobiorcę lub pożyczkobiorcę do spłaty w okresie trwania umowy. Jednak to nie wszystko, RRSO uwzględnia także czas, na jaki został zaciągnięty dług oraz częstotliwość spłat, a wynik podaje w postaci wyniku procentowego.

Jak obliczyć RRSO?

Wzór pozwalający wyliczenie RRSO dla wielu może się wydawać dość skomplikowany. Coś jest na rzeczy, ponieważ przedstawia się on w sposób następujący: Zamiast jednak poświęcić lepszą część dnia na rozwikłanie dość złożonego — jakby nie patrzeć — wzoru, zastanówmy się nad jego praktyczną stroną i funkcjonalnością. Może się okazać, że “Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania”, jest taka rzeczywista, jak jej nazwa obiecuje.

Czym jest RRSO przy kredycie?

Zaciągając w banku kredyt konsumpcyjny, godzimy się na warunki jego uruchomienia oraz spłaty. Do nich należą prowizja za udzielenie kredytu, odsetki, być może opłata za obowiązkowe ubezpieczenie lub inne. Jednym z ważniejszych elementów umowy z bankiem jest harmonogram spłaty, według którego regulujemy nasze zobowiązania.

Raty mogą być malejące lub równe. Sama rata zawsze składa się z dwóch części, kapitałowej — odpowiadającej części otrzymanych pieniędzy oraz odsetkowej — wynikającej z oprocentowania od kredytu. W przypadku rat malejących część odsetkowa jest z początkowo wyższa. Potem maleje stosownie do niższej kwoty kapitału pozostającej do spłaty. W konsekwencji rata jest wyższa na początku, ale maleje z każdą kolejną spłatą.

W przypadku rat równych część odsetkowa jest sumowana, a następnie dzielona w taki sposób, aby cała rata spłaty była zawsze równa. Oznacza to, że z każdą spłaconą ratą kwota płatności się nie zmniejsza. W efekcie raty są na początku niższe, ale w zamian za to stałe. W obydwu przypadkach część odsetkowa spłaty jest taka sama, różni się tylko sposób jej ratalnej dystrybucji. Nie zmienia się też okres spłaty. A co na to RRSO?

Niestety wskaźnik RRSO nie pomoże nam rozstrzygnąć, który z tych systemów spłaty jest lepszy. Zakładając, że wszystkie inne kryteria są stałe, kredyt spłacany w formie rat malejących będzie miał wyższe RRSO od kredytu spłaconego w formie rat równych.

RRSO kredytu a wysokość oprocentowania

Wysokość oprocentowania pożyczonych pieniędzy jest głównym składnikiem realnych kosztów ponoszonych przez dłużnika. Dość łatwo zauważyć, że wyższy procent kredytu zwiększy RRSO, a niższy da nam odwrotny efekt. To jednak nie jest cały obraz rzeczy.

Wskaźnik RRSO kalkuluje się w taki sposób, że im krótszy czas, na jaki pożyczasz pieniądze, tym wyższe będzie RRSO. Nie ma przy tym znaczenia wysokość oprocentowania.

RRSO a termin spłaty kredytu

Wiemy już, że aby skutecznie porównać przy pomocy RRSO oferty różnych kredytów muszą one mieć szereg identycznych cech. Ważna jest taka sama formuła spłaty (raty równe lub malejące) oraz okres finansowania, ale nie tylko. Kolejną cechą oferty kredytowej musi być także termin spłacania kredytu. Wskaźnik jest tak skonstruowany, że wyższa częstotliwość spłaty rat — np. umówimy się raty miesięczne, choć możemy wybrać kwartalne — będzie skutkować wyższą wartością RRSO.

Dzieje się tak wbrew intuicji i zdrowemu rozsądkowi, które mówią nam, że im szybciej spłacamy kredyt, tym jest on tańszy w ostatecznym rozrachunku.

RRSO przy kredycie gotówkowym

Posłużmy się przykładem RRSO dla kredytu gotówkowego, którą pożyczamy w kwocie 1 tys. zł, a którego łączne koszty wyniosą 150 zł. Dla uproszczenia przyjmijmy, że spłacamy całe zobowiązanie jedną ratą na koniec okresu. Co nam powie o tym RRSO?

  • Jeśli spłata ma nastąpić po 1 miesiącu to RRSO wyniesie 440%,
  • jeśli po 3 miesiącach, to będzie to 75%,
  • a jeżeli po roku to RRSO wyniesie 15%.

Widząc ten, naprawdę wymowny przykład, można zacząć się zastanawiać czemu tak naprawdę wskaźnik RRSO ma służyć. Czy na pewno kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy?

Podsumowanie

RRSO to wskaźnik czysto finansowy. Jest to miara zwrotu z inwestycji banku lub firmy pożyczkowej, która udziela nam finansowania. To nie to samo co suma kosztów dla dłużnika. Jeśli chcemy znać rzeczywiste opłaty związane z kredytem lub pożyczką, najlepszym rozwiązaniem jest proste zsumowanie wszystkich pozycji kosztowych, od A do Z. Dlatego tak ważna jest przejrzystość oferty, czytelność opłat i prowizji. Warto poznać pod tym kontem ofertę Mediraty, która udziela finansowania na jasnych zasadach.

Źródło obrazu w treści – https://pl.wikipedia.org/
Źródło obrazu głównego – https://pixabay.com/

Dodaj komentarz

Back to Top