Co trzeba wiedzieć o analizie finansowej?
0 Comment 438

Co trzeba wiedzieć o analizie finansowej?

Finanse, Firma
[REKLAMA]

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak istotną rolę w rozwoju firmy oraz w controllingu odgrywa analiza finansowa. Jak wiadomo, w biznesie nie można pozwolić sobie na nieprzemyślane działania. Wszelkie przypadkowe decyzje mogą odbić się negatywnie na przedsiębiorstwie. To dlatego regularne wykonywanie analizy finansowej ma kluczowe znaczenie.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa, mówiąc najprościej, to rozłożenie firmy na mniejsze, szczegółowe kawałki od strony finansowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyciągnąć konkretne wnioski odnoszące się do poszczególnych części, lecz docelowo są związane z całym przedsiębiorstwem. Dzięki finansowej analizie możemy obserwować poszczególne obszary finansów firmy i wyciągać z nich wnioski. Analiza finansowa jest potrzebna w zasadzie każdemu przedsiębiorcy. Będzie ona dla niego cennym źródłem informacji. Pozwala zagłębić się w konkretne zakresy firmy oraz trafnie ocenić ich faktyczny stan. Podczas analizy dowiemy się m.in. w jakim stanie jest płynność, rentowność, zadłużenie firmy. Pozwala to na podejmowanie przemyślanych decyzji strategicznych, a w efekcie prowadzi do optymalizacji pracy przedsiębiorstwa i zwiększenia dochodów. Tylko wtedy, gdy wiemy, jaki jest stan firmy, możemy odpowiednio nią zarządzać. 

Informacje zawarte w analizie finansowej będą również cenne dla inwestorów. Dzięki temu mogą oni ocenić efektywność gospodarki finansowej danej firmy, co wpływa na ich decyzje dotyczące aktualnych bądź przyszłych inwestycji. Dane dotyczące wypłacalności przedsiębiorstwa będą z kolei bardzo przydatne dla instytucji kredytujących. To właśnie na tej podstawie podejmą one decyzję o udzieleniu pożyczki danemu przedsiębiorstwu. 

Rodzaje analizy finansowej – na którą analizę się zdecydować?

Analiza finansowa może przybierać rozmaite warianty. Odzwierciedla ona bardzo złożoną pracę przedsiębiorcy. Stąd analizowanie owoców tejże pracy musi być jak najbardziej kompleksowe, aby móc wyciągnąć trafne wnioski. Uwzględniając czas w wykonywaniu analiz finansowych przedstawiamy trzy rodzaje analiz. 

Pierwszym z nich jest analiza wstępna. Nazywa się ją analizą ex ante. Należy ją przeprowadzać zawsze wtedy, zanim zdecydujemy się na podejmowanie jakichkolwiek działań. Wstępna analiza finansowa udziela informacji dotyczących tego, jaka jest nasza ogólna sytuacja finansowa, jeśli chodzi o zasadność oraz efektywność przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy wstępnej można sporządzać dalsze plany.

Drugim typem jest analiza bieżąca (operacyjna), która pozwala na usystematyzowanie kontroli czynności biznesowych. Umożliwia szybkie wykrycie błędnych działań w firmie. 

Ostatni rodzaj to analiza następcza – ex post. Ocenia rezultaty przeszłych działań. Jeśli podjęliśmy jakąś niekorzystną decyzję dla firmy, po analizie następczej z pewnością się o tym dowiemy. Bardzo ważne jest, aby wyciągnąć z niej trafne wnioski, aby nie popełnić podobnego błędu w przyszłości. Błędy są ludzką rzeczą, jednak nie powinno się ich powielać.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl/analiza-finansowa

Dodaj komentarz

Back to Top