W jakim celu wydawany jest suplement do dyplomu Europass?
0 Comment 9159

W jakim celu wydawany jest suplement do dyplomu Europass?

Edukacja, Medycyna, Nauka

Być może niektórzy z was słyszeli o suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe o nazwie Europass. W jakim celu jest wydawany i jak go uzyskać? Odpowiedzi na pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Co zawiera suplement Europass?

Wszyscy absolwenci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdali egzamin zewnętrzny potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe otrzymują suplement do dyplomu Europass. Składa się on z dokładnego opisu umiejętności i kompetencji, które zdobył absolwent, a także wymienia zawody, do których wykonywania jest uprawniony i przedstawia przebieg kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu.

Suplement Europass stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ułatwia ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i zagraniczne instytucje, jeżeli posiadacz zdecyduje się na wydanie również wersji angielskiej. Jest identyczny dla wszystkich, którzy otrzymali określony dyplom i ma ścisłe powiązanie z danym zawodem. W państwach należących do Unii Europejskiej jego struktura jest tak sama, ale w Polsce według rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dodatkowo umieszcza się numer dyplomu oraz nazwisko i imię posiadacza.

Czym nie jest suplement Europass?

Dokument Europass, czyli Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne – instytucje, które przeprowadzają egzamin i wydają dyplom. Suplement oprócz wersji polskiej może być wydany w wersji angielskiej – na życzenie posiadacza dyplomu.

Nie zastępuje on jednak oryginału dyplomu zawodowego i nie uprawnia automatycznie do formalnego uznania dyplomu w innych krajach – wyjaśnia wykładowca Pierwszego Niepublicznego Policealnego Studium Medycznego w Szczecinie oferującego kształcenie w kilku kierunkach związanych z medycyną, w tym: technik farmaceutyczny i dentystyczny oraz asystentka i higienistka stomatologiczna, które kończą się uzyskaniem Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe i suplementu Europass.

Dodaj komentarz

Back to Top