Kiedy Twoje dziecko ma problemy z wymową
0 Comment 190

Kiedy Twoje dziecko ma problemy z wymową

Dzieci, Edukacja, Zdrowie
[REKLAMA]

Niektóre dzieci, chociaż fizycznie i umysłowo rozwijają się prawidłowo, mają problemy z wymową. Najlepiej, jeśli wada ta zostanie zdiagnozowana przez specjalistę. Można wtedy poddać dziecko odpowiedniemu leczeniu przez logopedę.

Kiedy najlepiej jest poddać dziecko terapii

Im wcześniej dziecko zaczyna leczenie, tym większe są szanse na całkowite pozbycie się wady wymowy. Wiek pacjenta nie stanowi tu żadnej przeszkody. Nawet bardzo małe dzieci lubią uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, jeżeli są one prowadzone przez odpowiednio przygotowane osoby. Chodzi tutaj nie tylko o profesjonalne wykształcenie medyczne, ale również właściwe podejście do pacjentów, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, cierpliwość, poczucie humoru, opanowanie, wyrozumiałość itp.

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne

Prawidłowy rozwój mowy jest uwarunkowany sprawnym działaniem aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Zatem podstawowymi elementami terapii logopedycznej u dzieci są ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych (tzw. zabawy buzi i języka), treningi oddechowe i fonacyjne, artykulacyjne i ćwiczenia słuchu fonematycznego. Zadania, stawiane przed małym pacjentem powinny być ciekawe, należy je tak przeprowadzać, aby był on zainteresowany wykonywaniem ich i chętnie współpracował z terapeutą. Taki efekt osiągnąć można skutecznie, stosując formułę zabawy, przy życzliwej i bezpiecznej atmosferze. Nie jest to łatwe, tym bardziej, że wymaga wielu nudnych powtórzeń, celem utrwalenia nowych nawyków. Rodzaj zadań i ćwiczeń, wykonywanych przez dziecko uzależniony jest od rodzaju problemu, jaki u niego występuje (np. niska sprawność narządów artykulacyjnych, czy zaburzenie słuchu). W miarę upływu czasu, w zależności od postępów, terapia przechodzi przez kolejne etapy. Bardzo ważne jest zmotywowanie małego pacjenta do pracy, ponieważ jeśli nie uda się skupić jego uwagi na wykonywanych ćwiczenia, osiągnięcie zadowalających postępów w terapii będzie niemożliwe.

Jakie pomoce stosuje logopeda podczas pracy

W zależności od rodzaju i przyczyn zaburzenia mowy, a także wieku dziecka, w terapii stosuje się różne pomoce. Mogą to być na przykład: zabawki, pacynki, gry edukacyjne, nagrania dźwiękowe (przyrody, pojazdów, najbliższego otoczenia), układanki, karty, puzzle, domino, historyjki obrazkowe, materiały językowe (zapisane sylaby, wyrazy, zdania, wierszyki, piosenki, zagadki logopedyczne) oraz różne przedmioty stosowane do ćwiczeń z oddechem (piórka, piłeczki, baloniki, harmonijki, wiatraczki). W gabinecie logopedy znajduje się również lustro, dzięki któremu dziecko może kontrolować układ narządów artykulacyjnych podczas ćwiczeń.

Jak często powinny odbywać się zajęcia z logopedą

Najlepsze efekty przynoszą zajęcia, które odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają około 50 minut. W przypadku małych pacjentów czas ten skraca się często do 30 minut, ponieważ maluchy szybko się męczą i trudno jest im skupić uwagę. Należy zawsze dostosować czas trwania i przebieg zajęć do możliwości dziecka, aby go nie zniechęcić do dalszych spotkań. Ostatnie kilka minut terapeuta przeznacza na rozmowę z rodzicem, celem przekazania mu informacji o postępach i zadania ćwiczeń domowych. Bardzo pomocny jest tu zeszyt, w którym logopeda umieszcza różne ćwiczenia, z instrukcją ich wykonania. Najlepiej, jeśli rodzic uczestniczy w zajęciach – może wtedy efektywnie pomóc dziecku w wykonywaniu zadań domowych. Logopedia jest długotrwałą pracą całego zespołu: terapeuty, dziecka i rodzica. Końcowy efekt zależy od udanej współpracy.

Praca w domu

Rodzic pełni niezmiernie ważna rolę w terapii logopedycznej. Same ćwiczenia wykonywane przez pacjenta z terapeutą w gabinecie, nie wystarczą. Powinien on uczestniczyć w zajęciach z logopedą, aby zrozumieć, jak ćwiczyć z dzieckiem w domu. Praca rodzica jest nieodłącznym elementem terapii i w dużym stopniu efekty zależą również od niej.

Wiedzę na ten temat można pogłębić, czytając literaturę fachową, która znajduje się w księgarni edukacyjnej www.eduksiegarnia.pl. Można w niej również zaopatrzyć się w niezbędne pomoce logopedyczne do pracy z dzieckiem.

Dodaj komentarz

Back to Top