Jak wygląda zdalne nauczanie w szkole podstawowej?
0 Comment 165

Jak wygląda zdalne nauczanie w szkole podstawowej?

Edukacja

Czy zdalne nauczanie w podstawówce jest skazane na porażkę? Dzisiejsza rzeczywistość zmusiła dzieci i nauczycieli do pozostania w domach i edukacji przez internet. Jak wygląda obecnie dzień z życia ucznia oraz jak urozmaicić e-lekcje?

Zdalna nauka w szkole podstawowej w dobie pandemii

Do wybuchu pandemii w marcu 2020 roku niewielu z nas myślało o plusach i minusach zdalnej nauki w szkole podstawowej. Jednak z dnia na dzień tysiące dzieci, a wraz z nimi ich rodziców, musiało przystosować się do nowej rzeczywistości i zamienić szkolne ławki na domowe biurka. Reperkusje tak gwałtownych zmian mogli odczuć zarówno starsi uczniowie, którzy już kończą edukację, jak i młodsi, którzy dopiero ją zaczynają.

Zdalne nauczanie w podstawówce to jednak wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli i rodziców. Wykorzystanie nieznanych dotąd narzędzi oraz sięgnięcie po nowe metody edukacji było wyjściem ze strefy komfortu dla wszystkich. Jak wygląda obecnie zdalne nauczanie i jakie rozwiązania wykorzystuje?

Zasady zdalnego nauczania w podstawówce

Zarówno szkoły podstawowe, jak i licea musiały zmienić swoją dotychczasową formułę nauczania i przejść w tryb zdalny. Już od samego początku Ministerstwo Edukacji Narodowej dawało wskazówki, jak przeprowadzać lekcje online oraz oceniać uczniów na odległość. Na czym więc polega zdalna nauka w szkole podstawowej?

Dzień z życia ucznia zaczyna się podobnie jak w poprzednich latach. Pierwsze lekcje trwają już od samego rana, także trzeba zaplanować wczesną pobudkę, najlepiej jeszcze przed godziną 8 rano. Dziecko jednak nie wybiera się w drogę do szkoły. Zamiast tego siada przed swoim komputerem i loguje się na lekcję online, która jest przeprowadzana na jednej z platform do wideokonferencji.

Uczniowie nie spędzają już 45 minut w szkolnej ławce. Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia bowiem skracać lekcje nawet do 30 minut. Jednak zdalne nauczanie w podstawówce nie pozwala na wspólne spędzanie przerw i zabawę na szkolnym boisku. Po ostatniej lekcji online przychodzi pora na odrobienie pracy domowej i przesłanie jej, również przez internet, do swojego nauczyciela. O ocenie dziecko dowie się w trakcie następnej e-lekcji lub z dziennika elektronicznego.

Jak uskutecznić edukację zdalną w podstawówce?

Czytając powyższy opis, możemy odczuć trudności, z jakimi wiąże się zdalna nauka w szkole podstawowej. Brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami ogranicza edukację do wykonywania zadań i słuchania wykładów. Taki model jednak nie prowadzi do efektywnej nauki. Jak zatem urozmaić edukację zdalną w podstawówce?

Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoim poradniku dotyczącym organizacji zdalnego nauczania zachęca do wykorzystywania różnych form edukacji. Dzieci mogą przyswajać wiedzę nie tylko z lekcji online, ale również przez sprawdzone strony internetowe, media społecznościowe, programy telewizyjne, dodatkowe materiały i platformy edukacyjne. Ważne jest, aby uczniowie mieli wydzielony czas na efektywną naukę oraz na odpoczynek.

Celem edukacji zdalnej w podstawówce powinno być nie tylko przekazanie wiedzy w trakcie e-lekcji, ale również zachęcenie dziecka do samodzielnej nauki i poszerzenia swojej wiedzy. Dlatego warto szukać metod, aby zachęcić uczniów do większego zaangażowania się i rozwijania swoich kompetencji. Tym sposobem zdalna nauka nie pójdzie w las, a być może pomoże odkryć nowe umiejętności oraz zainteresowania. Więcej informacji na temat edukacji wczesnoszkolnej znajdziesz na stronie https://stawiamnaedukacje.pl/.

Dodaj komentarz

Back to Top