Czym jest kontrola placów zabaw i jak powinna przebiegać?
1 Comment 535

Czym jest kontrola placów zabaw i jak powinna przebiegać?

Dzieci, Rozrywka

W Polsce powstaje obecnie bardzo wiele różnych placów zabaw. Jednakże, aby upewnić się, że jest on całkowicie bezpieczny, wydaje się być konieczna kontrola placów zabaw przed ich oddaniem do użytku.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli i zarządców takich placów zabaw obowiązek przeprowadzania inspekcji pod kątem wykonania i zużycia znajdujących się tam konstrukcji. Celem tych kontroli jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom. Warto zatem podkreślić, że inspekcja placów zabaw polega na dokładnym sprawdzeniu czystości obiektu, stanu powierzchni, odległości między urządzeniami a podłożem, potencjalnie występujących w tym miejscu ostrych krawędzi i wystających fundamentów, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla dzieci.

Te wszystkie kontrole są szczególnie ważne w miejscach narażonych na intensywne użytkowanie lub wandalizm. Z kolei przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzany jest przegląd placu pod względem jego funkcjonalności. Ma on na celu sprawdzenie skuteczności i stabilności wyposażenia placów zabaw. Podczas tego badania szczególną uwagę zwraca się na stopień zużycia sprzętu. Niemniej jednak podstawowa kontrola placów zabaw jest przeprowadzana cyklicznie raz w roku. Jej głównym zadaniem jest ocena ogólnych warunków bezpieczeństwa testowanego obiektu. Podczas kontroli należy sprawdzić bardzo dokładnie stan urządzeń, fundamentów i powierzchni. Konieczna jest także w tej sytuacji ocena wpływu warunków atmosferycznych na warunki techniczne poszczególnych konstrukcji, które znajdują się w tym miejscu. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę tam, gdzie wykryto oznaki rozkładu lub korozji. Jeżeli naprawy są przeprowadzane na miejscu, należy również sprawdzić poziom bezpieczeństwa, aby upewnić się, że jest on wystarczający.

Kontrolę tego typu przeprowadza producent lub też wykwalifikowany technik. Warto podkreślić także, że przegląd przeprowadza się na każdym nowym placu zabaw bezpośrednio przed jego oddaniem do użytku oraz na zmodernizowanych lub ponownie zainstalowanych placach zabaw w nowej lokalizacji. Bezpieczeństwo w tego typu miejscach jest priorytetem, dlatego warto pamiętać, że przeglądy powinny być przeprowadzane systematycznie i przez wykwalifikowany personel posiadający niezbędną wiedzę.

1 Komentarzy

  1. marta 5 lutego 2019 at 12:45

    tak kontrole sa wazne . sami rodzice powinni kontrolowac zanim wpuszcza swoje pociechy.

Dodaj komentarz

Back to Top