Do czego można wykorzystać płyty paździerzowe?

Do czego można wykorzystać płyty paździerzowe?

Budownictwo, Dom
[REKLAMA]

Płyta paździerzowa wyróżnia się tym, że nie jest robiona z drewna, a z oczyszczonych paździerzy roślin włóknistych, sklejanych później pod wysokim ciśnieniem. Często kojarzona jest z wyrobami gorszej jakości, choć to krzywdząca opinia – ze względu na swoje właściwości bardzo dobrze odnajduje się w meblarstwie i budownictwie.

Jak powstaje płyta paździerzowa?

Przekonanie o gorszych właściwościach płyty paździerzowej zwykle wiąże się z tym, jak taka płyta powstaje. Paździerze to bowiem odpady pozostające po obróbce roślin włóknistych, ale jak się okazuje, i z nich da się zrobić użytek – po sklejeniu i sprasowaniu powstaje z nich płyta paździerzowa. Dostępna jest ona w różnych rozmiarach i najczęściej ma grubość 12, 18 albo 22 mm.

Taka płyta posiada dość dużą gęstość, jest odporna na zginanie i ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny. Świetnie nadaje się do produkcji mebli, jeśli jednak ma być na widoku, warto ją wcześniej odpowiednio oszlifować i pokryć ozdobną okleiną albo laminatem. Z płyt paździerzowych chętnie korzysta się także przy majsterkowaniu i budowaniu mniejszych konstrukcji, jak na przykład buda dla psa czy karmnik dla ptaszków.

Zalety i wady płyt paździerzowych

Płyty paździerzowe są łatwe w obróbce i odporne na zginanie statyczne, dzięki czemu da się z nich robić meble o różnych kształtach, a gotowa konstrukcja wyróżnia się dobrą stabilnością. Płyty można ze sobą łączyć wkrętami, gwoździami albo odpowiednim rodzajem kleju. Mimo tych właściwości, coraz częściej płyty paździerzowe są zastępowane nowocześniejszymi rozwiązaniami, jak na przykład dostępne w Siekierki.com.pl płyty OSB, wykonywane z wiórów płaskich i wodoodpornej żywicy.

Zastosowanie tej żywicy w płycie wiórowej sprawia, że staje się ona dużo bardziej odporna na działanie wilgoci, i to właśnie jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy chętniej sięgają po OSB niż płyty paździerzowe. Tradycyjna płyta z paździerzy jest bowiem mocno nasiąkliwa i źle znosi obecność wilgoci, niemniej wciąż ma swoje miejsce w branży meblarskiej, jest wykorzystywana przy renowacji starych mebli, sprawdza się jako materiał izolacyjny oraz wykładzinowy. Kupując płytę paździerzową powinno się sprawdzić, czy była ona przechowywana we właściwych warunkach – jeśli była składowana w wilgotnym magazynie, mogła się na płytach rozwinąć pleśń.

Dodaj komentarz

Back to Top