Adaptacja projektu domu – co to jest
0 Comment 11048

Adaptacja projektu domu – co to jest

Budownictwo, Dom

Adaptacja gotowego projektu to dokonywanie zmian w projekcie budowlanym. Jest ona konieczna, kiedy chodzi o dostosowanie projektu domu do działki, na której ma powstać budynek. Nie dokonuje się jej wyłącznie w przypadku projektów realizowanych na indywidualne zamówienie klienta. Nieobowiązkowa adaptacja to wszelkie zmiany, których architekt dokonuje na prośbę inwestora. Może to być zmiana poddasza na użytkowe, dodanie lub zmniejszenie liczby okien, przesunięcie ścianek działowych czy powiększenie jednego pomieszczenia kosztem drugiego.

Z czego składa się adaptacja projektu domu

Zmian w projekcie może dokonać jedynie osoba do tego uprawniona. Przed wyborem architekta warto więc sprawdzić, czy ma on odpowiednie uprawnienia projektowe i zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Dobrym rozwiązaniem jest wybór architekta, którego biuro jest położone blisko działki. Taka osoba nie tylko będzie dobrze orientowała się w lokalnych przepisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy do konkretnej działki, ale również będzie miała możliwość do częstych wizyt na terenie budowy. Mogą one okazać się niezbędne, jeżeli w trakcie realizacji projektu powstaną pewne komplikacje lub trudności, które lepiej przedyskutować ze specjalistą, czyli uprawnionym architektem znajdującym się na miejscu, niż na odległość. W trakcie adaptacji wprowadza się poprawki czerwonym kolorem w celu widocznego wyróżnienia zmienianych elementów na gotowym projekcie. Niekiedy adaptacja powinna zawierać też aneks w postaci zamiennych rysunków.

Przepisy odnoszące się do adaptacji poddasza

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to akt prawny tworzony przez miasta lub  gminy, czyli obowiązuje wyłącznie na terenie, którego dotyczy. Znajdują się w nim informacje dotyczące wielu działek na danym terytorium. Każdy architekt adaptujący jest zobowiązany do dostosowania budynku biorąc pod uwagę ten konkretny dokument. Zostało w nim ustalone przeznaczenie terenu danej działki oraz obszarów sąsiadujących. To właśnie z tego aktu prawnego można dowiedzieć się, czy w przyszłości, na działce w pobliżu może stanąć budynek użytku publicznego, np. galeria handlowa. Poza tym znajdują się w nim informacje o maksymalnej wysokości budynku, możliwym do niego dojeździe, a nawet rodzaju i kącie nachylenia dachu. Wniosek o wydanie MPZP jest całkowicie bezpłatny, niestety nie ma informacji dotyczących tego jak długo czeka się na jego otrzymanie. Może to być od kilku tygodni nawet do kilku lat.

WZ – Warunki Zabudowy do konkretnej działki to dokument, który jest wydawany wyłącznie, jeśli na danym obszarze nie funkcjonuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Od MPZP różni go to, że znajdują się w nim informacje, które odnoszą się do jednej, konkretnej działki, a nie większego obszaru. Przepisy są w nim ustalane na podstawie istniejącej wokół działki zabudowy. Decyzja nie może być wydana, jeśli ani jedna działka dostępna z tej samej drogi publicznej nie jest zabudowana lub jeśli działka nie ma w ogóle dostępu do takiej drogi. Poza tym działka musi mieć zapewnione odpowiednie uzbrojenie terenu i nie może wymagać zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lub terenów rolniczych na cele mieszkaniowe.

Ostatnim dokumentem jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z tym architekt adaptujący projekt ma obowiązek obliczyć i zachować odległości między granicą działki a domem. Jeśli na ścianie budynku znajdują się okna lub drzwi, to odległość ta musi wynosić przynajmniej 4 metry, a jeśli ściana jest bez takich otworów to 3 metry do granicy działki.

Adaptacja gotowego projektu domu to konieczność, jeśli mowa o dostosowaniu do konkretnej działki oraz ukłon w stronę inwestora, jeśli ma on życzenia w sprawie zmian dotyczących domu. Oczywiście nie wszystkie poprawki są możliwe do zrealizowania. Może zdarzyć się tak, że architekt adaptujący odmówi wprowadzenia danych elementów ze względu na obowiązujące w prawie budowlanym przepisy.

intelidom.pl

Dodaj komentarz

Back to Top