Szczegółowe spojrzenie na rdzę – jakie są jej rodzaje?
0 Comment 25719

Szczegółowe spojrzenie na rdzę – jakie są jej rodzaje?

Bez kategorii

Rdza zawsze wygląda podobnie. Nie oznacza to jednak, że zawsze jest tym samym. Ponieważ różne czynniki powodują korodowanie, jego objawy mogą się różnić, podobnie jak środki zapobiegawcze. W tym tekście przyjrzymy się bliżej rdzy, która szpeci nasze auta. Jakie rodzaje korozji się na nich pojawiają i czym się od siebie różną? Czas poznać „rudą” bliżej!

Co to jest korozja?

Wszyscy wiemy, jak wyglądają oznaki korozji. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy metal zmienia kolor na rdzawy (rudy) i zaczyna się kruszyć, aż wreszcie całkiem odpada i powstaje ubytek. Narusza to konstrukcyjną stabilność samochodu, dlatego „ruda” nie jest mile widziana i staramy się zabezpieczać karoserię przed jej wpływem.

Korozją nazywamy oddziaływanie fizykochemiczne, do jakiego dochodzi między metalem a środowiskiem. Korodować mogą metale wchodzące w reakcje utleniania. Rdza nie tknie zatem metali szlachetnych, jak złoto i srebro.

Rdza pojawia się najpierw na powierzchni metalu, ponieważ to właśnie ta wierzchnia warstwa jako pierwsza zareaguje z tlenem z otoczenia. Niestety, ponieważ jest porowata, powietrze przenika przez nią ku kolejnym warstwom metalu aż do jego całkowitej degradacji. W pełni utleniony metalowy element dosłownie rozsypuje się. Z jego pierwotnych właściwości nie zostaje nic.

Typy rdzy

Rdzę można klasyfikować według różnych kryteriów: mechanizmów powstawania, efektów czy miejsca występowania. My skupmy się na tym pierwszym, czyli na tym, w jaki sposób korozja powstaje. Pod tym względem wyróżniamy korozję chemiczną i elektrochemiczną. W zależności od źródła będą potrzebne różne zabezpieczenia antykorozyjne.

Z korozją chemiczną mamy do czynienia wtedy, kiedy na metal działają suche gazy (np. powietrze) lub płyny nieelektrolityczne, czyli takie, które nie zawierają jonów dodatnich i ujemnych. W korozji elektrochemicznej pojawia się ruch elektryczności – prąd przepływa z jednej części metalu do drugiej pod wpływem działania przewodników elektryczności – na przykład wody, w której rozpuszczone są aniony i kationy.

Te dwa typy korozji dają różny efekt – mniej lub bardziej równomierny. W zależności od tego, jakie zniszczenia poczyniła rdza, różne będą metody walki z nią oraz zabezpieczania pojazdu na przyszłość. Specjalistami w tej dziedzinie są www.rustcheckcorolon.pl.

 

Dodaj komentarz

Back to Top