Szczegółowe spojrzenie na rdzę – jakie są jej rodzaje?
0 Comment 25896

Szczegółowe spojrzenie na rdzę – jakie są jej rodzaje?

Bez kategorii
[REKLAMA]

Rdza zawsze wygląda podobnie. Nie oznacza to jednak, że zawsze jest tym samym. Ponieważ różne czynniki powodują korodowanie, jego objawy mogą się różnić, podobnie jak środki zapobiegawcze. W tym tekście przyjrzymy się bliżej rdzy, która szpeci nasze auta. Jakie rodzaje korozji się na nich pojawiają i czym się od siebie różną? Czas poznać „rudą” bliżej!

Co to jest korozja?

Wszyscy wiemy, jak wyglądają oznaki korozji. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy metal zmienia kolor na rdzawy (rudy) i zaczyna się kruszyć, aż wreszcie całkiem odpada i powstaje ubytek. Narusza to konstrukcyjną stabilność samochodu, dlatego „ruda” nie jest mile widziana i staramy się zabezpieczać karoserię przed jej wpływem.

Korozją nazywamy oddziaływanie fizykochemiczne, do jakiego dochodzi między metalem a środowiskiem. Korodować mogą metale wchodzące w reakcje utleniania. Rdza nie tknie zatem metali szlachetnych, jak złoto i srebro.

Rdza pojawia się najpierw na powierzchni metalu, ponieważ to właśnie ta wierzchnia warstwa jako pierwsza zareaguje z tlenem z otoczenia. Niestety, ponieważ jest porowata, powietrze przenika przez nią ku kolejnym warstwom metalu aż do jego całkowitej degradacji. W pełni utleniony metalowy element dosłownie rozsypuje się. Z jego pierwotnych właściwości nie zostaje nic.

Typy rdzy

Rdzę można klasyfikować według różnych kryteriów: mechanizmów powstawania, efektów czy miejsca występowania. My skupmy się na tym pierwszym, czyli na tym, w jaki sposób korozja powstaje. Pod tym względem wyróżniamy korozję chemiczną i elektrochemiczną. W zależności od źródła będą potrzebne różne zabezpieczenia antykorozyjne.

Z korozją chemiczną mamy do czynienia wtedy, kiedy na metal działają suche gazy (np. powietrze) lub płyny nieelektrolityczne, czyli takie, które nie zawierają jonów dodatnich i ujemnych. W korozji elektrochemicznej pojawia się ruch elektryczności – prąd przepływa z jednej części metalu do drugiej pod wpływem działania przewodników elektryczności – na przykład wody, w której rozpuszczone są aniony i kationy.

Te dwa typy korozji dają różny efekt – mniej lub bardziej równomierny. W zależności od tego, jakie zniszczenia poczyniła rdza, różne będą metody walki z nią oraz zabezpieczania pojazdu na przyszłość. Specjalistami w tej dziedzinie są www.rustcheckcorolon.pl.

 

Dodaj komentarz

Back to Top