Egzaminy zawodowe dla techników sterylizacji medycznej
0 Comment 7992

Egzaminy zawodowe dla techników sterylizacji medycznej

Bez kategorii

Zadaniem technika sterylizacji medycznej jest zapewnieniem czystości mikrobiologicznej narzędzi oraz sprzętów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia. Każda osoba chcąca pracować w tym zawodzie powinna ukończyć szkołę o odpowiednim profilu kształcenia oraz pomyślnie zdać egzaminy zawodowe. Składają się one z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Jakie kompetencje sprawdza egzamin zawodowy?

Zgodnie z ustalenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin zawodowy dla techników sterylizacji egzaminacyjnej sprawdza następujące kompetencje uczniów:

 • Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji, m.in.:
  • o Rozróżnianie sprzętów i wyrobów medycznych do dezynfekcji i sterylizacji
  • o Identyfikacja materiałów, z których wykonane są dane sprzęty i wyroby medyczne
  • o Demontaż i montaż sprzętu oraz wyrobów medycznych w celu dezynfekcji i sterylizacji
  • o Kwalifikacja sprzętu do dezynfekcji, sterylizacji lub renowacji i kasacji
 • Wykonywanie mycia i dezynfekcji, m.in.:
  • o Przeprowadzanie zabiegu mycia i dezynfekcji z zastosowaniem różnych metod i urządzeń
  • o Przygotowywanie roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych
  • o Identyfikacji parametrów wody użytej w procesach dekontaminacji
  • o Stosowanie testów kontroli procesów dezynfekcji
 • Wykonywanie sterylizacji, m.in.:
  • o Przeprowadzanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych z zastosowaniem odpowiednich metod i urządzeń
  • o Obsługa sprzętu do sterylizacji
  • o Przeprowadzanie kontroli sprawności urządzeń wykorzystywanych w sterylizacji
  • o Przygotowywanie pakietów wyrobów medycznych do sterylizacji.

Część teoretyczna egzaminu

Składa się na nią około 40 pytań testowych z czterema odpowiedziami do wyboru. Przykładowe pytania:

 • Rękawy wykonane z folii poliamidowej służą do sterylizacji…?
 • Po upadku na podłogę i rozerwaniu się pakietu sterylnego należy…?
 • Ile osłonek na narzędzia ostre będzie potrzebnych do pojedynczego zapakowania 5 kleszczy Listona?
 • Minimalna odległość pomiędzy podłogą a materiałami sterylnymi umieszczonymi na półkach w magazynie to…?

Część praktyczna

W części praktycznej uczeń mu wykonać zadanie zgodnie z określonymi wytycznymi, opisać dokładnie przebieg wykonywania zadania oraz wypełnić dokumentację. Czas na wykonanie wszystkich czynności wynosi 120 minut.

Aby przystąpić do egzaminu zawodowego na technika sterylizacji medycznej należy wcześniej ukończyć odpowiednie szkolenie. Jedną ze szkół posiadającą w swojej ofercie kurs w tym kierunku jest Dental Service – Pierwsze Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Back to Top