Czym się charakteryzuje kauczuk naturalny
0 Comment 1035

Czym się charakteryzuje kauczuk naturalny

Bez kategorii, Produkcja, Przemysł

Z kauczuku naturalnego wytwarza się obecnie około 40 tys. różnego typu produktów. Jest wykorzystywany w bardzo wielu dziedzinach, od branży motoryzacyjnej aż po medyczną. Rosnący popyt na ten surowiec sprawił, że z czasem wynaleziono metody uzyskiwania kauczuku syntetycznego. W przypadku niektórych zastosowań kauczuk naturalny pozostaje jednak wciąż niezastąpiony.

Przykładem takie zastosowania jest produkcja opon samolotowych i dętek. Koszt certyfikacji syntetycznego odpowiednika kauczuku naturalnego byłby tu bowiem nieopłacalnie wysoki. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wyroby wulkanizowane z kauczuków syntetycznych są zasadniczo mniej odporne na rozdzieranie niż produkty procesu wulkanizacji kauczuku naturalnego. – Wyjątek stanowią sieciowane dzięki izocyjanianom poliuretany – zwraca uwagę specjalista z zajmującej się produkcją wyrobów gumowych i silikonowych firmy Larkis.

Sam kauczuk w terminologii chemicznej określany jest mianem cis-1,4-poliizoprenu. Ten elastyczny polimer węglowodorowy (czyli elastomer) uzyskuje się w wyniku przetwórstwa lateksu, czyli mlecznego soku wydzielanego przez rośliny zwane kauczukowcami. W zależności od metod wykorzystywanych w procesach przetwórczych, a także od obecności rozmaitych dodatków takich jak choćby siarczany albo bisfenol, uzyskuje się odmiany kauczuku różniące się między sobą poszczególnymi parametrami.

Zalety

Zasadniczo jednak wyroby z kauczuku cechują się wysokim stopniem odporności na wodę, niskostężone kwasy i ługi, a także na alkohole o niskiej temperaturze. Potrafią być też bardzo rozciągliwe, elastyczne i sprężyste przy odbiciu. Ta ostatnia zaleta wpływa na zdolność do tzw. małej histerezy, czyli bardzo dobrego tłumienia drgań. Odpowiedni skład niektórych kauczukowych produktów wulkanizowanych sprawia też, że wykazują one świetne właściwości elektroizolacyjne.

Ograniczenia

Kauczuk naturalny jako tworzywo podlega też wielu ograniczeniom. Jego odporność cieplna na przykład w wielu zastosowaniach bywa niezadowalająca. Kauczuk jest też palny i umiarkowanie odporny na ścieranie, działanie ozonu oraz czynników atmosferycznych. W niektórych substancjach, jak choćby paliwa, smary czy oleje mineralne, natomiast istotnie pęcznieje. Niepolarność budowy chemicznej wulkanizowanego kauczuku naturalnego sprawia z kolei, że wyroby z niego są z reguły nieodporne na działanie niepolarnych rozpuszczalników.

Dodaj komentarz

Back to Top